• Kontrast strony

0000032298 300x198

Ochotnicze Hufce Pracy od stycznia 2007 r. do września 2007 r. realizowały projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie realizowane było pod nazwą „Indywidualny Projekt Kariery – Portfolio dla Młodzieży” i skierowane było do doradców zawodowych zatrudnionych w Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowych Centrach Kariery OHP (73 doradców stanowiło grupę beneficjentów ostatecznych), a pośrednio także do młodzieży objętej doradztwem zawodowym w ramach OHP. Projekt był realizowany w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”, Działanie 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”, Schemat b) „Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy”.

Projekt miał charakter badawczy i rozwojowy. Jego głównym celem było wypracowanie kompleksowej procedury świadczenia usług w zakresie efektywnego planowania ścieżki kariery zawodowej młodzieży. Do celów szczegółowych należało natomiast stworzenie Indywidualnego Projektu Kariery (IPK) dla młodzieży, wykorzystującego sprawdzoną w doradztwie metodologię Indywidualnego Planu Działań (IPD), a także wyposażenie doradców zawodowych w instrumenty do badań wspomagających wybór zawodu.

Działania w ramach projektu polegały na: przygotowaniu IPK dla młodzieży planującej własną ścieżkę kariery zawodowej (na bazie metodologii IPD); opracowaniu zestawu metod i narzędzi pracy doradcy zawodowego, obejmującego szereg testów dotyczących sterowania karierą; przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla doradców zawodowych, przygotowujących ich do stosowania opracowanych narzędzi; przeprowadzeniu i opracowaniu badań pilotażowych. W ramach Projektu przeprowadzono badania pilotażowe na grupie 361 młodych osób oraz przetestowanie wyników tych badań na grupie 1650 osób. Przydatność nowych instrumentów IPK przetestowało również 73 doradców zawodowych przeszkolonych w ramach projektu. Poza cyklem szkoleń dla doradców i testowaniem wyników zorganizowano też seminarium upowszechniające rezultaty przedsięwzięcia.

Efekty całego przedsięwzięcia (metodologia Indywidualnego Planu Kariery oraz zestaw badań wspomagających wybór zawodu przez młodych ludzi do 24. roku życia) będą dla doradców zawodowych OHP nowymi narzędziami pracy z młodzieżą dysfunkcjonalną, zagrożoną bezrobociem i marginalizacją społeczną. Projekt uwzględniając potraktowanie profesjonalnego doradztwa zawodowego jako działania zapobiegającego bezrobociu wśród młodzieży kończącej naukę i przechodzącej do życia zawodowego, ma więc także charakter profilaktyczny.
Produkty projektu:

Opracowana została kompleksowa metodologia oraz materiały i narzędzia badawcze obejmujące:

 • podręcznik dla doradcy zawodowego z opisem metodologii (część teoretyczna),
 • podręcznik dla doradcy (część praktyczna),
 • portfolio kariery do samodzielnej pracy ucznia obejmujące zarówno przewodnik oraz ćwiczenia,
 • portfolio kariery do samodzielnej pracy absolwenta obejmujące zarówno przewodnik oraz ćwiczenia,
 • kwestionariusz samooceny ucznia,
 • kwestionariusz samooceny absolwenta,
 • baterię testów (test zainteresowań, wartości, doświadczeń życiowych, motywacji,
 • kwestionariusz uzdolnień przedsiębiorczych – wersja dla młodzieży planującej własną ścieżkę kariery.

Projekt przyczynił się ponadto do:

 • wzrostu świadomości na temat ważności problematyki doradztwa zawodowego i stosowanych badań w tym zakresie;
 • upowszechnienia wśród pracowników OHP nowoczesnych narzędzi doradztwa i podniesienia świadomości na temat nowego podejścia w kontekście indywidualnego profilowania i monitorowania rozwoju zawodowego młodzieży;
 • umożliwienia stosowania różnorodnych narzędzi w zależności od indywidualnych potrzeb młodych ludzi.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia witryny internetowej www.ohpdlaszkoly.pl, gdzie została zamieszczona informacja z realizacji projektu, szczegółowy opis metodologii oraz narzędzia do samobadania zainteresowań i uzdolnień młodzieży.

www.efs.gov.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.