Projekty pozakonkursowe

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyło się w dniach 28-29 października szkolenie w zakresie projektów pozakonkursowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanych w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, które zostało zorganizowane przez Biuro Programów Międzynarodowych Komendy Głównej OHP.

W szkoleniu wzięli udział koordynatorzy projektów „Od szkolenia do zatrudnienia” YEI i EFS oraz przedstawiciele kadry opiekuńczo-wychowawczej z wojewódzkich komend OHP oraz centrów kształcenia i wychowania.

Pierwszego dnia zgromadzonych uczestników powitała Dyrektor Wykonawczy ds. wychowania i współpracy międzynarodowej KG OHP Monika Mizerska-Froń. Następnie Dyrektor Biura Programów Międzynarodowych Elżbieta Fydrych przedstawiła informacje na temat stanu realizacji projektów „Od szkolenia do zatrudnienia” YEI i EFS, a także przekazała najważniejsze komunikaty z tego obszaru. Omówiła również kierunki działań Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie wsparcia młodzieży w projektach pozakonkursowych.

Drugiego dnia uczestnicy wypracowali w grupach roboczych rekomendacje odnośnie realizacji wsparcia dla młodzieży w 2020 roku.