Praktyki w toku

10 firm z terenu Częstochowy, Kłobucka i całego powiatu częstochowskiego umożliwiło zdobycie doświadczenia zawodowego uczestnikom miejscowemu Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży.

Łącznie 18 osób w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” odbywa praktyki w takich zawodach jak: magazynier, asystent ds. księgowości i spawacz. Postępy w nauce stale monitorowe są, nie tylko przez samych pracodawców, ale także przez opiekunów z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie.

– Warunki, w których odbywają się staże, są bardzo dobre. Praktyki przebiegają w przyjaznej atmosferze, a współpraca OHP z zakładami pracy układa się bardzo dobrzeprzyznają opiekunowie.

Trzymiesięczne staże w zawodach magazyniera oraz kosmetyczki rozpoczęli także uczestnicy 12-17 Hufca Pracy w Jaworznie. Niektórzy z nich, w ramach modułu ogólnorozwojowego, realizują równolegle także kursy na prawo jazdy kategorii B.

 

Do tej pory w ramach wsparcia projektowego, uczestnicy Hufca skorzystali z konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy i stylistą. Nabyta wiedza pomoże im podnieść im swoje umiejętności zawodowe podczas kursów.

Celem projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-EFS” jest aktywizacja zawodowa osób w wieku od 18 do 24 lat, umożliwiająca start zawodowy, nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy, a tym samym podjęcie zatrudnienia.