Pracownicy młodociani – najnowsze informacje

Warszawa, 30 czerwca 2020 r.

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących dalszego postępowania w organizacji kształcenia w czasie stanu epidemii wskazujemy na kwestie dotyczące uczestników OHP.

 1. Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi mogą realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy:
  a/ motocyklem (kat. A1/A2) – zawód: mechanik samochodowy;
  b/ samochodem osobowym (kat. B) – zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, w tym kierowca mechanik (w tym zawodzie szkoła dodatkowo przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie tzw. kwalifikacji wstępnej);
  c/ traktorem (kat. T) – zawody: rolnik, operator maszyn leśnych, ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, jeździec.
  Na udział w ww. zajęciach wymagana jest zgoda ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Należy przy tym uwzględnić odrębne przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii.
 2. Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.
 3. Egzaminy zawodowe odbywają się w dniach 22 czerwca – 9 lipca.

 

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej