Pracodawca przyjazny młodzieży

Wspólna inicjatywa Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP we Wrocławiu oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu zaowocowała kolejnym rozstrzygnięciem wojewódzkiego konkursu „Pracodawca przyjazny młodzieży”.

Finał odbył się 17 listopada w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich, a przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem przez Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hreniaka oraz dyrektora oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu.

Celem corocznego konkursu skierowanego do pracodawców zatrudniających młodzież zrzeszoną w Ochotniczych Hufcach Pracy jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy pracowników młodocianych. U każdego zgłoszonego pracodawcy przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili bezpłatny audyt dotyczący przestrzegania przepisów prawa pracy oraz szkolenia. Podczas wizytacji zakładów pracy podstawowym kryterium oceny były elementy dotyczące realizacji przygotowania zawodowego przez młodocianych: przestrzeganie przepisów prawa pracy i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, działalność na rzecz ochrony pracy, popularyzacja wiedzy o ochronie pracy.

wrocprac2

Po dokładnej analizie zgromadzonych materiałów komisja postanowiła przyznać pierwsze miejsce firmie Volksawgen Motor Polska sp. z o.o., która współpracuje z 1-13 Hufcem Pracy w Przemkowie. Na drugiej pozycji uplasowała się firma H&H HOFPOL – Andrzej Hofman (pracodawca współpracujący z 1-47 Hufcem Pracy we Wrocławiu), a na trzeciej – SWOJAK Wojciech Haramus (pracodawca współpracujący z 1-10 Hufcem Pracy w Kamiennej Górze). Ponadto przyznano dwa wyróżnienia za stworzenie wysokich standardów pracy firmom współpracującym z legnickim hufcem – Handlowo-Usługowych Pawła Melnarowicza oraz Jolanty Wasik.

Laureaci otrzymali dyplomy, grawerowane statuetki oraz nagrody książkowe ufundowane przez Wojewódzkiego Komendanta OHP oraz Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu. Dodatkowo wręczono dyplomy uznania oraz nagrody książkowe od dyrektora oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu. Na podsumowaniu konkursu byli obecni także pracodawcy od lat współpracujący z jednostkami organizacyjnymi Dolnośląskiej WK. Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Gabriela Szafarowska wręczyła specjalne podziękowania: Stanisławowi Kibało „Kibało – Piekarnia Leśnicka” we Wrocławiu, Marii Ciarkowskiej „Piekarz – M. Ciarkowska, L. Ciarkowski – Spółka Jawna” w Świdnicy, Annie Dąbek Cukiernia – Piekarnia PTYŚ w Ziębicach oraz Markowi Gocko – Wielobranżowy Sklep Ogrodniczy w Dzierżoniowie.

Po części oficjalnej odbyła się dyskusja na temat potrzeby stałego zacieśniania współpracy pomiędzy jednostkami OHP a pracodawcami oraz pracodawcami i Państwową Inspekcją Pracy w zakresie poprawy warunków realizacji przygotowania zawodowego młodzieży OHP. Na zakończenie spotkania zgromadzeni goście obejrzeli występ artystyczny w wykonaniu wychowanków OSiW w Ząbkowicach Śląskich.

Wśród gości obecni byli także: zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Maria Michoń, doradca Wojewody Dolnośląskiego ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i kombatanckimi Damian Mrozek, kierownik Wydziału Świadczeń Placówki Terenowej KRUS w Ząbkowicach Śląskich Grażyna Sobór.