Postawili na sukces

29 maja 2019 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Inwestycja w przyszłość – postaw na sukces”, w którym uczestniczyli podopieczni Hufca Pracy w Giżycku (Warmińsko-Mazurska WK), na co dzień uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Uczestnicy przebywali w dniach od 10 do 30 marca br. w hiszpańskiej Maladze, gdzie odbywali staże zawodowe w miejscowych restauracjach, zakładach stolarskich i sklepach.

Podczas podsumowania młodzi ludzie opowiedzieli o swoich wrażeniach, doświadczeniach i kompetencjach zdobytych podczas pobytu w Hiszpanii. Przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawili obecnym zdjęcia z zakładów pracy, lekcji języka hiszpańskiego i wycieczek. Zdaniem młodzieży udział w projekcie pozytywnie wpłynął na chęć zdobywania i podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnił motywację do dalszej nauki zawodu. W kolejnej części uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności kulinarne serwując hiszpańskie dania m.in.: tortillę, bruschettę, tapas, gazpacho i churros.

Główne założenia i cele projektu omówiła jego koordynator z Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Barbara Leszczyńska. Serdecznie podziękowała wszystkim zaangażowanym w realizacje projektu i zachęciła obecnych do udziału w programach europejskich. Po części oficjalnej nastąpiło wręczenie certyfikatów z odbytego kursu języka hiszpańskiego na poziomie A1 oraz drobnych upominków.

Projekt „Inwestycja w przyszłość” wspiera pracę edukacyjno-wychowawczą i daje dużą szansę na poszerzanie kontaktów międzynarodowych. Możliwość poznania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak i sam pobyt za granicą z pewnością zaprocentuje w przyszłości, ułatwiając młodzieży wejście zarówno na lokalny, jak i europejski rynek pracy.