Indywidualne pośrednictwo

4 czerwca 2019 r. zakończono indywidualne pośrednictwo pracy dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w Opatowie (Świętokrzyska WK).

Zajęcia prowadzone przez pośrednika pracy obejmowały zagadnienia dotyczące rynku pracy, praw i obowiązków pracownika i pracodawcy, metod poszukiwania staży i pracy. Znaczną część czasu poświęcono omówieniu regulaminu staży oraz zapoznaniu się z treścią umowy trójstronnej o staż zawodowy.

Uczestnikom projektu przekazano również informacje dotyczące dalszych zajęć w ramach projektu oraz możliwość pomocy ze strony pośrednika pracy w trakcie organizacji staży zawodowych.

Program zajęć z beneficjentami obejmował też kwestie przysługujących im praw i obowiązków podczas realizacji staży zawodowych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych