Posiedzenie Pomorskiej Rady

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut uczestniczył 10 kwietnia 2019 r. w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Programowej Pomorskiej WK OHP.

Zebranych w sali Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie powitał Wojewódzki Komendant OHP Adam Matuszewski, a następnie przystąpiono do głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Sekretarza Pomorskiej Rady OHP.

Przez aklamację na Przewodniczącego wybrano kierownika Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego prof. nadzw. dr hab. Jarosława Waśniewskiego, zaś na Sekretarza – dyrektora Biura Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Beatę Rybicką.

W swoim wystąpieniu Komendant Główny OHP omówił główne założenia Planu Pracy OHP na 2019 rok, a Wojewódzki Komendant OHP przedstawił prezentację pt. „Zadania Ochotniczych Hufców Pracy na nowo odczytane”.

Podczas spotkania w panelu dyskusyjnym rozmawiano na temat przyszłości OHP, przedstawiając szereg pomysłów na efektywniejsze funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Programowej Pomorskiej WK OHP. Posiedzenie zakończyło jednomyślne podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zintegrowanego systemu wartości w procesie wychowania uczestników Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa pomorskiego.