Ponadnarodowa mobilność kadry

W Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w ramach projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”, 2 października odbyło się spotkanie ukazujące specyfikę, historię oraz kulturę i kuchnię krajów – Malty i Cypru.

Cele projektu to podniesienie kompetencji kadry w zakresie świadczenia pomocy osobom pochodzącym ze środowisk o zróżnicowanym statusie społecznym, ekonomicznym i kulturowym, a także poprawienie kompetencji językowych.

Realizacja powyższych celów jest kluczowa ze względu na plany rozszerzenia dotychczasowej działalności Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP o udział w przedsięwzięciach opartych na kontaktach i współpracy międzynarodowej oraz stworzenia oferty pomocy migrantom.

Aktualnie jednostka zajmuje się m.in. międzynarodowym pośrednictwem pracy, organizuje wymianę młodzieży i dorosłych w kooperacji z partnerami zagranicznymi, zaś kadra administracyjna obsługuje od strony formalnej projekty europejskie, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu.