Podsumowanie w Małopolsce

Z udziałem przedstawicieli Małopolskiej WK, kadry wychowawczej i podopiecznych wszystkich jednostek organizacyjnych odbyły się 12 czerwca 2019 r. w 6-33 Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowym Sączu wojewódzkie uroczystości podsumowujące rok szkolny 2018/2019.

Mszę świętą w Sanktuarium św. Rity – kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej koncelebrował Wojewódzki Duszpasterz OHP ks. Rafał Bobek wraz z proboszczem parafii MBN ks. Czesławem Paszyńskim.

Następnie w siedzibie hufca Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek dokonał podsumowania upływającego roku szkolnego. Wręczył nagrody i wyróżnienia dla uczestników, którzy osiągnęli wysokie lokaty w konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich. Natomiast najlepsi absolwenci poszczególnych jednostek tytułem wyróżnienia otrzymali z rąk Komendanta dyplomy, listy gratulacyjne dla rodziców i nagrody rzeczowe.

W trakcie uroczystości zaprezentowali się także kandydaci do tytułu Absolwenta roku OHP. Oprawę artystyczną zapewnili uczestnicy nowosądeckiego hufca, którzy swoim repertuarem wprowadzili wszystkich w wakacyjny nastrój. Na zakończenie Komendant Krzysztof Świerczek podziękował kadrze pedagogicznej za pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia oraz złożył wszystkim uczestnikom i pracownikom życzenia bezpiecznych wakacji.