Podsumowanie projektu

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy we współpracy z Landkreis Oberhavel i Wileńską Szkołą Technologii, Biznesu i Rolnictwa zakończyło realizację dwuletniego międzynarodowego projektu „Ginące zawody na europejskim rynku pracy”.

Projekt powstał w związku ze wzrostem zainteresowania produktami i usługami wykonywanymi tradycyjnymi metodami, a jego celem było zachęcenie młodzieży do kształcenia i doszkalania w zawodach ginących oraz promocja tradycyjnego rzemiosła i kultury regionalnej na poziomie międzynarodowym, poprzez zaszczepianie idei przedsiębiorczości.

W ramach projektu odbyły się cztery międzynarodowe spotkania projektowe: w ECKiW OHP w Roskoszy – w grudniu 2017 r. oraz na przełomie lutego i marca 2019 r. ,w Landkreis Oberhavel w Niemczech – w kwietniu 2018 r. oraz w siedzibie organizacji partnerskiej z Litwy – we wrześniu 2018 r.

Jednym z ważniejszych działań projektowych było międzynarodowe szkolenie z zakresu ginących zawodów, w którym wzięło udział 51 osób. Młodzież, po działaniach przygotowawczych w swoich krajach, przyjechała do ECKiW OHP, aby na terenie wioski ginących zawodów kształcić się w wybranym zawodzie ginącym: piekarz/cukiernik wyrobów tradycyjnych, tkacz, kowal i kołodziej. Przez dwa tygodnie, od 31 marca do 13 kwietnia 2019 r., młodzi tkacze uczyli się zakładać osnowy i tkać na krosnach, kołodzieje wykonywali elementy kół drewnianych oraz drewniane wyroby użytku codziennego, piekarze i cukiernicy ręcznie wyrabiali i formowali ciasto, uczyli się przygotowywać zakwas, rozpalać tradycyjny piec chlebowy, w którym wypiekali różnego rodzaju chleby i bułeczki, a kowale ręcznie wykuwali rozmaite wyroby artystyczne, podkowy, a także poznawali zasady podkuwania koni.

Organizacje partnerskie dokonały porównania sytuacji rzemieślników pracujących w zawodach zagrożonych wyginięciem w Polsce, na Litwie i w Niemczech. Zestawiono popyt i podaż na produkty i usługi wytwarzane w ramach tych zawodów w różnych krajach UE, a także przeanalizowano sposoby poświadczania i uznawania efektów szkolenia zawodowego. Opublikowano również kompendium wiedzy na temat organizacji szkoleń w wybranych zawodach ginących, folder wraz z przykładami dobrych praktyk i filmy instruktażowe.

Efektem projektu jest również strona internetowa www.diprof.eu z bazą danych rzemieślników pracujących w ginących zawodach, dzięki której osoby zainteresowane rzemiosłem tradycyjnym, wytwórcy oraz potencjalni klienci mogą się kontaktować.

Realizacja projektu w ramach współpracy międzynarodowej i opracowane materiały pozwoliły na porównanie pomysłów, rozwiązań i metod w krajach UE związanych z kształceniem w zawodach ginących oraz rozszerzania kształcenia w zawodach podstawowych o zapomniane rzemiosło.

  

  

Materiały projektowe:

Strona internetowa www.diprof.eu

Kompendium wiedzy o organizacji szkoleń w wybranych zawodach ginących (wersja polska) (wersja angielska)

Folder wraz z przykładami dobrych praktyk

Filmy instruktażowe: