Podnieśli swoje kwalifikacje

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu (Warmińsko-Mazurska WK) dobiegły końca staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Podczas stażu młodzi ludzie uzyskali nowe umiejętności zawodowe, lepiej poznali lokalny rynek pracy, ale przede wszystkim rozwinęli się w sferze osobistej, tym samym wykazując pełną gotowość do rozpoczęcia swojej kariery zawodowej. Każdy pracodawca osobiście, bądź za pośrednictwem wyznaczonego pracownika, czuwał i wspierał stażystów podczas stawiania pierwszych kroków w zawodzie. Za każdy miesiąc stażu młodzież otrzymywała stypendium, stanowiące dodatkowy atut, który niewątpliwie motywował do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” to nie tylko staże zawodowe – młodzież rozpoczęła w nim udział od zajęć z doradcą zawodowym, który zdiagnozował potrzeby i predyspozycje młodych ludzi, co pozwoliło na dopasowanie umiejętności każdego z nich do potrzeb rynku pracy oraz trafny dobór pozostałych form wsparcia. Następnie uczestnicy wzięli udział w zajęciach z kreowania wizerunku, gdzie pod okiem stylisty przeszli metamorfozę i zmienili swój wizerunek. Kolejnym i zarazem zasadniczym etapem projektu były kursy zawodowe, podczas których młodzież szkoliła się w zawodach: barman-barista z obsługą kasy fiskalnej, sprzedawca-magazynier z obsługą wózka jezdniowego oraz spawacz metodą TIG i MAG.

Udział w projekcie pozwolił młodzieży zdobyć doświadczenie zawodowe oraz stworzył możliwość nawiązania nowych znajomości. Zaangażowanie uczestników i ciężka praca opłaciły się, ponieważ część pracodawców zatrudniła stażystów w swoich firmach, a kilku uczestników założyło własne działalności gospodarcze.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych