Podlaskie staże na finiszu

Podlascy uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kończą staże zawodowe u lokalnych pracodawców w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Grajewie i Hajnówce.

Do projektu przystąpiło 50 młodych osób z grupy NEET (młodzież nieucząca się, niepracująca ani nieprzygotowująca się do zawodu). Były to osoby poszukujące wsparcia i pomocy, umożliwiającej wejście na rynek pracy. Realizacja projektu umożliwiła im podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

W ramach projektu, oprócz staży, odbyły się spotkania młodzieży z doradcami zawodowymi i pośrednikiem pracy oraz warsztaty z kreowania wizerunku. Dzięki tym zajęciom młodzież nabrała pewności siebie, podniosła swoją samoocenę i łatwiej jej było wybrać ścieżkę kariery zgodną z indywidualnymi preferencjami.

Po zakończeniu staży uczestnicy będą próbowali swoich sił na lokalnym rynku pracy m.in. przy wsparciu pośredników pracy z Ochotniczych Hufców Pracy. Niektórzy z nich już zdobyli zatrudnienie.