Podlaska Rada

W nowej siedzibie OHP w Białymstoku obradowała 21 października Wojewódzka Rada Programowa Podlaskiej WK. Przewodniczył jej Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski, a obecni byli m.in.: poseł Lech Antonii Kołakowski, nowo wybrany senator Mariusz Gromko, Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, a także przedstawiciele władz powiatowych, gminnych i służb mundurowych oraz kadra OHP.

Zebranych powitał Wiceprzewodniczący Rady – Wojewódzki Komendant OHP Adam Romatowski. Na wstępie komendant białostockiego hufca Jolanta Powichrowska omówiła ofertę edukacyjno-wychowawczą dla młodzieży szkolnej potrzebującej wsparcia. Natomiast doradca EURES z Podlaskiej Komendy Agnieszka Kruszewska zaprezentowała działalność Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski podsumował ostatni rok działalności OHP w obszarze działań wspierających młodzież oraz zapowiedział zmiany, które od nowego roku obejmą uczestników w zakresie ich rozwoju zawodowego.

Głos zabrali także m.in. dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz, dyrektor Zespołu Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży Andrzej Kopka oraz prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży Roman Szmyt, którzy podkreślili konieczność rozwijania wzajemnej współpracy na rzecz lokalnej młodzieży. Omówili też problemowe zagadnienia związane z kształceniem zawodowym młodzieży i obowiązującymi procedurami.

Poseł Lech Antoni Kołakowski pogratulował kadrze OHP i przedstawicielom różnych instytucji wkładu pracy wniesionego na rzecz wzajemnej współpracy i lokalnej młodzieży oraz zaapelował o dalsze podtrzymanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju społecznego i zawodowego podopiecznych.

Wojewódzka Rada Programowa przyjęła dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła kontynuacji dobrych praktyk na rzecz młodzieży i rozwiązywania problemów społecznych przez członków Rady i lokalnych partnerów, a także promocji w środowisku lokalnym działań prowadzonych przez jednostki skupione w nowej siedzibie Podlaskiej WK. Z kolei w drugiej uchwale zawnioskowano o podwyższenie płac kadry Ochotniczych Hufcach Pracy.

Po zakończeniu obrad członkowie i goście zwiedzili nową siedzibę Wojewódzkiej Komendy oraz innych mieszczących się tam instytucji podległych OHP.