Plany działania

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu (Warmińsko-Mazurska WK) rozpoczęły się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, będące jedną z pierwszych form aktywizacji uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Oprócz określenia predyspozycji zawodowych z zastosowaniem odpowiednich do tego kwestionariuszy, tworzone są wspólnie z uczestnikami Indywidualne Plany Działania (IPD), czyli wizje osobistej kariery, jako pomoc w wyborze najlepszej dla uczestnika ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Ponadto podczas rozmowy doradczej omawiane są zasady przygotowania się do spotkania z potencjalnym pracodawcą, czy też przybliżane aktywne metody poszukiwania pracy, jako niezbędna wskazówka do poruszania się po rynku pracy.

Indywidualny charakter spotkań jest doskonałą okazją do szczegółowej analizy sytuacji każdego z beneficjentów i tym samym bardzo dobrą podstawą do tego, aby dobrać odpowiednią formę wsparcia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych