Pierwsze zajęcia w Legnicy

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Legnicy (Dolnośląska WK) jest jedną z pierwszych jednostek OHP w kraju, która rozpoczęła zajęcia z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Młodzież spotyka się indywidualnie z doradcą zawodowym, któremu opowiada jakie są jej zainteresowania, zdolności, cechy osobowości czy też co sprawia jej trudność. Doradca na tej podstawie i sporządzonego indywidualnego planu działania dokonuje wyboru odpowiedniej ścieżki zawodowej oraz ustala możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, pozwalających w przyszłości uczestnikom projektu wejść na rynek pracy. Zajęcia zakończą się 21 listopada tego roku, po czym młodzi ludzie wezmą udział w grupowych spotkaniach z doradcą zawodowym, a następnie w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy rozpoczynających się 13 grudnia br.

W województwie dolnośląskim przystąpiło do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” 270 osób.