„Pierniczki dla hospicjum”

To nazwa kwesty charytatywnej, która 1 grudnia już po raz kolejny odbyła się przy krośnieńskich kościołach. Tradycyjnie, jak każdego roku, uczestnicy 9-10 Hufca Pracy (Podkarpacka WK) uczęszczający do krośnieńskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 wraz z wychowawcami włączyli się do zbiórki pieniędzy na rzecz miejscowego Hospicjum dla dorosłych.

Zadania były podzielone, a przygotowania do akcji rozpoczęły się już w połowie listopada. Młodzież, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu piekli, zdobili oraz pakowali pierniczki. Akcję wsparli także piekarze i cukiernicy zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie. Kolorowe słodkości otrzymał każdy, kto ofiarował na rzecz potrzebujących osób w krośnieńskim Hospicjum przysłowiowy grosik.

Dochód z kwesty zostanie przeznaczony na bieżące potrzeby osób przewlekle oraz nieuleczalnie chorych znajdujących się pod opieką Hospicjum.