Pamiętajmy…

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku w całym kraju wyłączono telefony, na ulicach pojawiły się wozy opancerzone i czołgi, a w radiu i telewizji powtarzano jedynie przemówienie premiera i I sekretarza KC PZPR Wojciecha Jaruzelskiego, w którym ogłosił wprowadzenie Stanu Wojennego w Polsce. Władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, zawieszono działalność wszystkich stowarzyszeń i organizacji społecznych, w tym NSZZ „Solidarność”. To ważne, aby młodzi ludzie pamiętali o tych wydarzeniach z historii Polski.

Kadra Hufca Pracy w Górze stara się przypominać uczestnikom o ważnych faktach z historii Polski. W przeddzień 37 rocznicy ogłoszenia stanu wojennego w kraju przygotowała wystawę „13 grudnia – Pamiętamy” w Izbie Pamięci w Górze. Jest ona skierowana do młodzieży ze wszystkich szkół górowskich i będzie trwać tylko jeden dzień – 13.12.2018 r. w godzinach od 8 rano do 15.00.

Młodzież będzie mogła zobaczyć materiały otrzymane przez Hufiec z Instytutu Pamięci Narodowej, m.in.: zdjęcia obrazujące tamte wydarzenia, reprodukcje „Tygodnika wojennego” – wydawanego NSZZ „Solidarność” – Regionu Mazowieckiego, informatory, śpiewniki stanu wojennego, repliki kartki – Święta 82 drukowane w okresie stanu wojennego metodą sitodruku. Na wystawie znajdą się również eksponaty wypożyczone z Biblioteki Miejskiej w Górze.