Pamiętają o Wyklętych

Uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy w całym kraju włączyli się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, okazując w ten sposób szacunek dla powojennych bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę.

Komendant Główny

W kieleckim Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN odbyła się 27 lutego konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni. Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce 1944-1963″ zorganizowana przez Świętokrzyską WK OHP oraz tamtejszą Delegaturę IPN.

Podczas konferencji wystąpił Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut. W prelekcji „Honor i umiłowanie Ojczyzny. Por. Jerzy Wojciechowski ps. Om (1909-1949) – Szef Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych w VII Okręgu Ogólnopolskim (1945-1946)” przybliżył życiorys oraz zasługi dla Ojczyzny jednego z żołnierzy polskiego podziemia.
Wystąpienie Komendanta poprzedził wykład dr. Marka Jończyka z Biura Edukacji Narodowej IPN, który wprowadził słuchaczy w tematykę antykomunistycznego podziemia niepodległościowego w Polsce.

Uczestnicy konferencji, młodzież OHP, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Kielc, z dużym skupieniem wysłuchali historii żołnierza urodzonego w Skarżysku-Kamiennej, który został zamęczony w śledztwie przez funkcjonariuszy UBP.

Konferencja edukacyjna została zorganizowana w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Następnie Komendant Główny w obecności młodzieży z kieleckiego Hufca Pracy złożył wieniec i zapalił znicz przy Murze Pamięci Starego Więzienia Kieleckiego. Chwilą ciszy i modlitwy uszanowano pamięć wszystkich więźniów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej i jako ofiary komunistycznego reżimu.

Gość zwiedził także multimedialną ekspozycję „Polska droga do wolności”.

 

  

Dolnośląska WK

Uczestnicy jaworskiego Hufca Pracy włączyli się w miejskie uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się 2 marca. W programie znalazły się występy uczniów szkoły podstawowej, projekcja filmu „Historia Roja” w miejscowym Muzeum Regionalnym oraz VI Jaworski Bieg Niezłomnych –„Pamięci Żołnierzy Wyklętych” na dystansie 1963 metrów. Delegacja młodzieży z hufca wraz z panią komendant złożyła kwiaty pod pamiątkową tablicą „Pamięci Ofiar Hitlerowskich Niemiec oraz Żołnierzy Wyklętych” na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. Z kolei uczestniczki i pani komendant Hufca Pracy w Strzelinie wzięły udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, pokonując symboliczną trasę o długości 1963 metrów. W biegu wystartowało ponad 180 osób, które po jego zakończeniu otrzymały pamiątkowe medale.

  

Lubelska WK

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP we Włodawie wzięła udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. W tym roku bieg odbył się już po raz ósmy i został zorganizowany w miejscowości Suchawa.

W organizację biegu włączyła się 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej, która przygotowała pokaz sprzętu wojskowego oraz lokalna grupa rekonstrukcyjna – Polescy Miłośnicy Koni i Jeździectwa. Natomiast panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Suchowianki” przygotowały dla zawodników ciepły posiłek, kanapki oraz ciasta.

Celem imprezy oprócz promocji i rozwoju sportu było oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.

  

Małopolska WK

Młodzież ze starosądeckiego hufca  poznała sylwetki i losy Polaków, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Wśród nich znaleźli się: Jan Freisler „Czarny Jaś”, Rotmistrz Witold Pilecki „Witold”, Danuta Siedzikówna „Inka” czy porucznik Julian Zubek „Tatar”. Ponadto uczestniczyła w projekcji filmu „Wyklęty” Konrada Łęckiego nawiązującego do historii ostatniego żołnierza niezłomnego – Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Następnie z przygotowanych materiałów wykonali gazetkę poświęconą pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Z kolei uczestnicy z oświęcimskiego hufca wraz z przedstawicielami środowisk kombatanckich i patriotycznych przybyli na uroczystości pod pomnikiem Virtuti Militari na placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu.

W tam samym dniu przedstawiciele hufców w Myślenicach i Skomielnej Białej przyłączyli się do Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. Reprezentanci przebiegli dystans 1963 metrów, który symbolizował rok śmierci ostatniego żołnierza wyklętego – Józefa Franczaka, pseudonim „Lalek”. W ten sposób oddali hołd żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego.

  

Mazowiecka WK

W przededniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych młodzież z warszawskich i podwarszawskich jednostek opiekuńczo-wychowawczych wraz z kadrą zwiedziła Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Uczestniczyła również w spotkaniu z Tadeuszem Płużańskim, historykiem, dziennikarzem, publicystą, prezesem stowarzyszenia „Łączka”, którego ojciec – współpracownik rotmistrza Witolda Pileckiego – był tutaj więziony.

Podczas wizyty młodzi ludzie poznali biogramy dowódcy Kedywu AK – generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, sanitariuszki i łączniczki oddziału partyzanckiego – Danuty Siedzikówny „Inki” czy rotmistrza Witolda Pileckiego – niezwykle odważnego twórcy organizacji podziemnej w Auschwitz i kierownika siatki wywiadowczej.

Przed symbolicznym pomnikiem – ścianą śmierci, na której do dzisiaj widnieją ślady po kulach rozstrzelań naszych rodaków, delegacja OHP złożyła kwiaty, zapaliła znicze, oddając hołd tym, którzy nie pogodzili się z utratą suwerenności ojczyzny po 1945 roku i nie złożyli broni wraz z zakończeniem II wojny światowej.

Podlaska WK

Uczestnicy i kadra na Podlasiu uczcili pamięć o niezłomnych bohaterach poprzez udział w zajęciach edukacyjno-informacyjnych poświęconych historii polskiego powojennego podziemia, które stawiało opór sowietyzacji Polski.

W jednostkach w Grajewie i Białymstoku odbył się również konkurs plastyczny pt. „Żołnierze Wyklęci – bohaterowie niezłomni”, który stanowił pretekst do zapoznania się z biogramami powojennych bohaterów.

Ponadto uczestnicy z Hufca Pracy w Grajewie wraz z kadrą wzięli udział w Biegu „Tropem Wilczym”. Start w zawodach był inicjatywą Rady Młodzieży, która w ten sposób chciała podkreślić swój patriotyzm, promować wartości narodowe oraz dać wyraz swojej tożsamości narodowej.

Podkarpacka WK

Młodzież z Podkarpackiej WK w przededniu obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczestniczyła w okazjonalnej pogadance (HP w Tarnobrzegu), zapaliła znicze pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych (HP w Dębicy) i przygotowała okolicznościowe gazetki ścienne.

  

Z kolei wychowankowie iwonickiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania wraz z kadrą wzięli udział 2 marca w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Podczas spotkania zaprezentowano książkę autorstwa Czesława Nowaka „Uczestnicy konspiracji niepodległościowej na Podkarpaciu w latach 1939-1956”. Odbyła się również projekcja filmu „Draża-Czetnik. Legenda Kresów” w reżyserii Jerzego Oleszkowicza. Ponadto uczestnicy obejrzeli w Bibliotece Pedagogicznej w Krośnie wystawę poświęconą Żołnierzom Niezłomnym.

  

Pomorska WK

Delegacja młodzieży z Hufca Pracy w Kwidzynie złożyła symboliczny znicz ku pamięci poległych żołnierzy antykomunistycznego podziemia pod tablicą poświęconą członkom Konfederacji Obrony Wiary i Ojczyzny na skwerze w Marezie. W tym miejscu odbyły się kwidzyńskie uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W organizację biegu „Tropem Wilczym” w Tczewie włączył się tamtejszy Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP. Jego kadra wraz z uczestnikami, nie tylko wzięli udział w biegu, ale byli również odpowiedzialni za prowadzenie zawodów strzeleckich, obsługę punktów gastronomicznych z wojskową grochówką, a także za kierowanie przybyłych gości do miejsc, gdzie odbywały się imprezy towarzyszące.

Bieg odbył się na dystansie 1963 metrów i nie miał charakteru rywalizacji. Był częścią uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Miał on na celu uczczenie pamięci o bohaterach z czasów walki o wolność i niepodległość.

Świętokrzyska WK

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Pińczowie wykonała gazetkę okolicznościową, oraz wzięła udział w prelekcji historycznej poświęconej polskiemu powojennemu podziemiu niepodległościowemu. Uczestnicy wybrali się również pod patriotyczny mural przedstawiający Danutę Siedzikównę „Inkę” – młodą sanitariuszkę żołnierzy wyklętych, która została skazana na śmierć i rozstrzelana przez ówczesne władze komunistyczne.

  

Wielkopolska WK

Uczestnicy kaliskiego Hufca Pracy wraz z wychowawcami udali się pod mural poświęcony Żołnierzom Wyklętym, a delegacja młodzieży z Hufca Pracy w Kłecku wzięła udział we mszy świętej w intencji pomordowanych działaczy podziemia antykomunistycznego. Z kolei uczestnicy z Konina złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy Batalionu „Pociąg”. W Kościanie młodzi ludzie udali się na plac Niezłomnych i tam uczcili pamięć poległych żołnierzy, zapalając symboliczny znicz.

W jednostkach OHP na terenie całego województwa odbyły się zajęcia wychowawcze oraz prelekcje i pogadanki poświęcone genezie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Zachodniopomorska WK

W dniach od 27 lutego do 3 marca jednostki wychowawcze Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP aktywnie włączyły się w lokalne obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Uczestnicy przygotowali wystawy i gazetki szkolne dotyczące żołnierzy niepodległościowego podziemia, brali udział w marszach i Mszach Świętych, a także złożyli kwiaty w miejscach poświęconych ich pamięci.

Celem uczestniczenia młodzieży w takich uroczystościach jest krzewienie pamięci historycznej i formowanie postaw patriotycznych. Składając pod pomnikiem biało-czerwone wiązanki, uczestnicy oddali hołd wszystkim poległym i pomordowanym oraz więzionym i prześladowanym członkom organizacji wolnościowych.

CKiW Oleśnica

Uczestnicy Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy wraz z wychowawcą wzięli udział w VII Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, który został zorganizowany na terenie Zamku Książąt Oleśnickich.

Celem przedsięwzięcia było oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP, propagowanie wiedzy z historii najnowszej połączone z aktywnym spędzaniem czasu wolnego, edukacja i promocja tego święta, jak również rozpowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.

  

ECKiW  Roskosz

Wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wraz z wychowawcami udali się do Oddziału Terenowego Głównej Biblioteki Lekarskiej w Białej Podlaskiej na wystawę poświęconą oddziałom majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” – 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK. Celem wyjścia była edukacja historyczna młodzieży oraz oddanie hołdu żołnierzom niezłomnym.

CKiW Szczawnica

W ogólnopolską akcję upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych włączyło się po raz kolejny Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce.

Na początku została odprawiona Msza Święta w miejscowym kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Jaworkach, a następnie po odśpiewaniu hymnu państwowego, rozpoczął się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, w którym wystartowało blisko 100 zawodników.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: poseł na Sejm RP Anna Paluch, senator RP Jan Hamerski, pod których Honorowym Patronatem odbywały się biegi, radny powiatu nowotarskiego Tomasz Hamerski oraz burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda.

Dla uczestników biegu przygotowano dwie trasy. Pierwsza wynosiła 1963 metry i jej długość odpowiada dacie śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych – Józefa Franczaka ps ”Lalek”. Druga trasa mierzyła ok. 5 km. Na zawodników na mecie czekały medale oraz pamiątkowe materiały.

Na zakończenie grupa rekonstrukcyjno-historyczna „Żandarmeria” przedstawiła scenkę historyczną z udziałem partyzantów. W trakcie zawodów można było także posłuchać prezentacji przygotowanych przez młodzież Centrum oraz obejrzeć wystawę poświęconą bohaterom – żołnierzom wyklętym.

 


Zdjęcie główne pochodzi z otwarcia Izby Pamięci IPN „Strzelecka 8″ (IPN, S. Kasper)