Pamięci „Inki”

W Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie, odbyły się 17 grudnia obchody drugiej rocznicy nadania szkole jej imienia. W imieniu Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta w uroczystości wziął udział Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski.

Patronka szkoły to przedstawicielka pokolenia Polski Niepodległej, wielka patriotka, sanitariuszka 4. Szwadronu 5 Wileńskiej Brygady AK, pośmiertnie mianowana podporucznikiem Wojska Polskiego.

  

Obchody drugiej rocznicy uczczono odsłonięciem tablicy upamiętniającej przyjęcie sztandaru i nadanie imienia szkole, której współfundatorem były również Ochotnicze Hufce Pracy. W imieniu Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta okolicznościowy list odczytał Komendant Adam Krzysztof Romatowski. W liście oddał on hołd Junakom oraz Patronce Szkoły Danucie Siedzikównie „Ince”. Podkreślił wagę pielęgnacji tradycji patriotycznych oraz wychowania w domu i szkole przez ludzi walczących o niepodległość.

  

Przypomnijmy, że 21 września, w przeddzień 82. rocznicy powstania Junackich Hufców Pracy i w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Bogdan Ścibut odsłonił w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” tablicę poświęconą pamięci junaków i kadry Junackich Hufców Pracy. Przed II wojną światową działała w Jeleniewie szkoła, która nosiła imię Junackich Hufców Pracy. Także w Jeleniewie pracował batalion JHP, którego junacy budowali drogę do Wiżajn. W sierpniu, podczas Święta Żołnierza, spotkał się z nimi właśnie w Jeleniewie Komendant Główny JHP płk Bogusław Kunc.

 

List Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta         

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Nauczyciele, Niezwykli Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie

We wrześniu miałem zaszczyt gościć u Was w ramach uroczystego odsłonięcia tablicy poświęconej junakom i kadrze z Junackich Hufców Pracy, którzy pracowali w Jeleniewie w 1938 roku. Spotkałem wówczas wielu życzliwych i otwartych ludzi, kochających i szanujących Wielką i Małą Ojczyznę, podtrzymujących najlepsze tradycje patriotyczne. Przyczyną naszego spotkania była 82. rocznica powstania Junackich Hufców Pracy, do których tradycji w naszym działaniu nawiązujemy w Ochotniczych Hufcach Pracy. To na tej ziemi urodził się zarówno Komendant Główny OHP płk Bogusław Kunc, jak i Patronka szkoły – „Inka”.

Danuta Siedzikówna „Inka” to przedstawicielka pokolenia Polski Niepodległej. Zrodzonego w Ojczyźnie wolnej i suwerennej, po latach niewoli u zaborców: Rosji, Prus, Austrii. Wychowanego w domu i w szkole przez ludzi, którzy tej niepodległości byli współtwórcami. W atmosferze szacunku do bohaterów narodowych polskich powstań narodowych XIX wieku oraz działań konspiracyjnych i walk niepodległościowych przełomu XIX i XX wieku poprzez I wojnę światową i walkę o granice II Rzeczpospolitej.

Sanitariuszka i łączniczka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, sanitariuszka u „Łupaszki”. Dzisiaj w kręgu polskich bohaterów narodowych. A przecież zamordowana przez Polaków w służbie sowieckiej. Bezkarność zbrodniarzy czyni fundament III Rzeczpospolitej kruchym moralnie. Za to pamięć Polaków, uznanie dla postawy Danusi, wybór na patronkę szkół przez młodzież ten fundament wzmacniają.

Mieszkam w okolicach Śląska Cieszyńskiego, gdzie dla oceny czynów ludzkich używa się sformułowania, że coś się „godzi” lub „nie godzi”. Zatem godzi się czynić dobro, a nie godzi czynić zła. Dziękując za możliwość towarzyszenia Wam w uroczystości chciałem podkreślić, że życiowe wyzwanie każdego z nas do „zachowania się jak trzeba” przychodzi zwykle niespodziewanie i wymaga jednoznacznych decyzji. Swoją życiową próbę przeszliśmy z komendantem Adamem Romatowskim w czasach pierwszej Solidarności, stanu wojennego oraz w działaniach opozycji antykomunistycznej w latach 80-tych XX wieku.

Oddajemy dzisiaj hołd niezwykłej przedstawicielce szczególnego pokolenia Polaków. Pozdrawiajcie „Inkę” porannym uśmiechem. Z pewnością będzie Was wspierała w życiowych zmaganiach.