Ostródzcy magazynierzy na finiszu

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ostródzie (Warmińsko-Mazurska WK) trwają kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Jest to ostatni etap przed rozpoczęciem trzymiesięcznych staży zawodowych u pracodawców, stanowiących okazję do poszerzenia zdobytej wiedzy, wykorzystania jej w praktyce oraz zyskania cennego doświadczenia zawodowego. Jednym z kursów realizowanych przez MCK w Ostródzie jest „Magazynier z obsługą programu komputerowego, urządzeń fiskalnych i obsługą wózka jezdniowego”.

Zawód magazyniera wbrew pozorom jest profesją trudną i wymagającą od pracownika koncentracji, elastyczności i zaangażowania. Podczas szkolenia kursanci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki magazynowej, obsługi specjalistycznych programów, bezpiecznych zasad magazynowania i ewidencjonowania towaru oraz budowy i obsługi wózków jezdniowych.

Uczestnicy pozostają jednocześnie pod stałą opieką specjalistów ostródzkiej jednostki OHP, którzy dodatkowo motywują ich i wspierają w działaniach. Kurs zakończy się egzaminami wewnętrznymi z poszczególnych modułów oraz egzaminem zewnętrznym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie, po którym uczestnicy otrzymają uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych