OHP mają zmienić nazwę, strukturę i rozszerzyć działalność

Portal: Bankier.pl 26.09.2016


Prowadzenie samodzielnego szkolnictwa zawodowego, tworzenie młodzieżowych spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych oraz zwiększenie liczby wyjazdów do pracy za granicę – to propozycje zmian w funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy. Zmieni się też ich nazwa. (…)

Planowanemu przeobrażeniu OHP poświęcona była poniedziałkowa konferencja prasowa w Katowicach, z udziałem wiceministra rodziny pracy i polityki społecznej Stanisława Szweda. (…)

Wiceminister zaznaczył, że dzięki swemu potencjałowi Hufce staną się ważnym elementem reformy rynku pracy, powinny wpisać się także w reformę szkolnictwa zawodowego. Rząd chce poprawić warunki pracy i płacy kadry dydaktyczno-wychowawczej oraz podopiecznych organizacji – zadeklarował Szwed. (…)

Przypomniał, że na polskim rynku pracy brakuje przedstawicieli zawodów technicznych i OHP są doskonałym miejscem, gdzie można kształcić takich pracowników. Wiceminister wyraził też przekonanie, że zmiana w Hufcach pomoże uporządkować obecne programy wsparcia dla młodych. Dziś wiele zadań się dubluje – wskazał. (…)

Komendant główny OHP Marek Surmacz zapowiedział, że zmieni się także nazwa organizacji. „Uważamy że ta obecna brzmi zbyt archaicznie i od bardzo wielu lat nie przystaje do zadań, które wykonujemy, choć te wiodące to nauka, wychowanie i nauka zawodu” – powiedział. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie nowa nazwa. Być może zostanie wybrana z propozycji zgłoszonych w konkursie dla podopiecznych. (…)

Surmacz podkreślił, że w poprzednich latach organizacja była bardzo zaniedbywana, a pracownicy przez lata nie mieli podwyżek. „Można powiedzieć, że z jakichś powodów dążono do uspokojenia, żeby nie powiedzieć wygaszenia OHP” – powiedział Surmacz. Wyraził przekonanie, że w Polsce ogromna grupa młodych ludzi potrzebuje tej formy wsparcia i wprowadzenia w dorosłe życie zawodowe. (…)