100. Rocznica urodzin Karola Wojtyły

W związku z przypadającą w 2020 r. 100. Rocznicą urodzin Karola Wojtyły – patrona Ochotniczych Hufców Pracy oraz podjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, jak również w nawiązaniu do kierunków działalności Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie kształcenia i wychowania w roku szkolnym 2019/2020, Ochotnicze Hufce Pracy przygotowały Program ogólnopolskich obchodów 100-lecia urodzin Karola Wojtyły.

Termin: styczeń – grudzień 2020 r.

Organizator:

 1. Komenda Główna OHP (Biuro Kształcenia i Wychowania, Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji).
 2. Wojewódzkie Komendy OHP wraz z jednostkami podległymi.
 3. Centra Kształcenia i Wychowania.

Założenia i cele:

 1. Celem głównym przedsięwzięcia jest aktywne uczczenie 100. Rocznicy urodzin Karola Wojtyły.
 2. Celami szczegółowymi Obchodów są:
 • motywowanie społeczności OHP do odkrywania uniwersalizmu i aktualności nauk św. Jana Pawła II;
 • umacnianie przesłania i poczucia odpowiedzialności za posiadane dziedzictwo papieża Polaka;
 • upowszechnianie myśli i nauk Ojca Świętego.
 1. Założeniem Obchodów jest, aby 100. Rocznica urodzin Karola Wojtyły nie ograniczała się tylko do oficjalnych przedsięwzięć. Program Obchodów ma na celu włączenie młodzieży w rozmaite aktywności inspirowane postacią i naukami Ojca Świętego.
 2. W Obchody zostały wpisane różnorodne obszary aktywności uczestników (wydarzenia społeczne, edukacyjne, artystyczne, sportowe, rekonstrukcyjne, wolontariat, modlitwa), aby każdy z uczestników miał możliwość odnalezienia siebie w nich i wzięcia w nich udziału.

Idea przedsięwzięcia:

 1. 18 maja 1920 r. w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II i święty Kościoła katolickiego, który był jedną z najaktywniejszych i najznakomitszych postaci w historii Polski i świata, mającą znaczący wpływ na przemiany polityczne i kształtowanie wartości moralnych we współczesnym świecie.
 2. Obchody odbywają się pod hasłem „Macie budować świat, a nie tylko o nim marzyć”. Są to słowa, które wypowiedział papież Polak podczas spotkania z młodzieżą w Casablance w 1985 r., odbywając 27 podróż apostolską poza granice Watykanu i Włoch. Wymowa tych słów jest powiązana z generalnym założeniem nowego procesu wychowania w jednostkach stacjonarnych Ochotniczych Hufców Pracy, wprowadzającego „wychowanie poprzez wartości”.

Harmonogram działań:

Styczeń-czerwiec – Kolaż pn. „Moje wyzwanie dla św. Jana Pawła II”.

Tworzenie kompozycji fotograficznej w kształcie mapy Polski ze zdjęć z realizacji inicjatyw prospołecznych samorządności młodzieżowej – działań na rzecz osób ze środowiska lokalnego, które potrzebują pomocy (np. z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności, skutków uzależnień, klęski żywiołowej lub ekologicznej). Pomoc opiera się na wykorzystaniu umiejętności młodzieży np. w kontekście kształcenia się w różnych zawodach, np. kucharze (przyrządzenie dań), cukiernicy (upieczenie ciasteczek), fryzjerzy (pielęgnacja włosów, wykonanie fryzur), krawcy (uszycie zabawek, poszewek na poduszki), ogrodnicy (nasadzenie roślin), mechanicy (pomoc w naprawie sprzętu), stolarze (wykonanie ozdób z drewna, kwietników), itp.

Ilość działań/wytworów pracy powinna być powiązana z liczbą charakterystyczną dla pontyfikatu św. Jana Pawła II.

Luty-grudzień – Wystawa okolicznościowa pn. „Życie i dzieło św. Jana Pawła II”.

Wystawa będzie prezentowana w każdej jednostce opiekuńczo-wychowawczej OHP w okresie od kwietnia do grudnia 2020 r. Przedsięwzięcie będzie upamiętniać postać Ojca Świętego, Jego dokonania oraz przypominać Jego przesłanie.

Ekspozycję wystawową i jej koncepcję kreuje młodzież przy wsparciu i pod opieką kadry opiekuńczo-wychowawczej.

Maj – Uczczenie 100. Rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

Uroczyste uczczenie przez młodzież dnia, w którym urodził się Karol Wojtyła. Forma „urodzin” jest opracowywana indywidualnie przez jednostki.

Kalendarium wydarzeń centralnych: 

06-08.05 – Ogólnopolskie spotkanie Kapituły Samorządności Młodzieży OHP

·   Challenge pn. „Moje wyzwanie dla św. Jana Pawła II” (podsumowanie realizacji inicjatyw prospołecznych samorządności młodzieżowej OHP na rzecz środowiska lokalnego, nagrodzenie wybranych inicjatyw).

·   Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne.

12.05 – XX Ogólnopolski Konkurs Papieski (konkurs plastyczny, fotograficzny)

·   Przypomnienie i wskazywanie młodzieży ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania św. Jana Pawła II – patrona Ochotniczych Hufców Pracy, rozwijanie formacji duchowej młodzieży, propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania młodzieży, rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki i fotografii, rozbudzanie pasji artystycznych młodego pokolenia, popularyzowanie sztuki fotografowania jako jednej z form artystycznego wyrazu, wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu technik plastycznych i fotograficznych.

·   Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy konkursowej jednej lub po jednej z dwóch kategorii (praca fotograficzna, praca plastyczna) dotyczącej określonego zagadnienia, tematu.

20.05-21.05 – Ogólnopolski Górski Rajd Papieski

Dolina Chochołowska (Zakopane) – Schronisko PTTK Polana Chochołowska – Iwanicka Przełęcz – Schronisko PTTK Hala Ornak – Dolina Kościeliska Szlak Mylnej Jaskini – Kiry

Uczczenie 100-lecia urodzin Karola Wojtyły, Papieża Świętego Jana Pawła II – patrona Ochotniczych Hufców Pracy, integracja uczestników, możliwość przejścia górskimi szlakami, które przemierzał św. Jan Paweł II, ukazanie postaci świętego z perspektywy zwykłego człowieka, turysty, kochającego góry i aktywny wypoczynek, rozwijanie chęci do aktywnych form wypoczynku u młodzieży, uwrażliwienie młodzieży na piękno przyrody i otaczającego ją świata, rozwijanie formacji duchowej młodzieży, propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania młodzieży.

czerwiec – Ogólnopolski Konkurs Literacki pn. „Święty Jan Paweł II w moim życiu”

Ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów.

Działanie upamiętniające postać Ojca Świętego, kształtujące umiejętności samodoskonalenia i prezentacji własnych przemyśleń, rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości, rozwijanie zainteresowań literackich.

15.06-18.06 – Duszpasterskie spotkanie młodzieży OHP.

W ramach spotkania:

– warsztaty tematyczne dotyczące rodziny oraz potrzeb duchowych młodzieży;
– zajęcia rekreacyjno-turystyczne;
– quiz wiedzy o św. Janie Pawle II.