Podsumowanie „8 Wspaniałych”

Program „8 Wspaniałych” dobiegł końca. W finałowym odcinku mogliśmy jeszcze raz zobaczyć wszystkich ośmiu instruktorów praktycznej nauki zawodu z różnych jednostek organizacyjnych OHP, z jakimi uczestnicy pracowali przez cztery tygodnie, ucząc się na nowo przygotowania do życia. Dodatkowo można było sobie przypomnieć piękną architekturę Zespołu Dworsko-Parkowego w Roskoszy – miejsca, w którym został nakręcony reality show.

Program został zrealizowany w lutym 2020 roku przy współpracy Telewizji Polskiej S.A z Komendą Główną OHP. Z kolei premiera programu odbyła się już 20 marca. Każdy z odcinków odbywał się przy zaangażowaniu kadry instruktorskiej i wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy. Wszystko po to, by zasygnalizować możliwości realizacji przysposobienia zawodowego prowadzonego przez OHP dla młodzieży z problemami w realizacji standardowego cyklu nauki. W każdym z odcinków uczestniczy walczyli też o odzyskanie pewności siebie, uświadomienie sobie swoich wad, samoakceptację, czyli zagadnień spójnych z elementami procesu wychowawczego OHP.

Przypomnijmy, że w programie zostało nagranych ośmiu instruktorów praktycznej nauki zawodu z różnych jednostek organizacyjnych OHP: Jan Golinowski (kowal z CKiW OHP w Oleśnicy), Dariusz Ladwiniec (kucharz z ECKiW OHP w Roskoszy), Regina Różnowicz (cukiernik z ECKiW OHP w Roskoszy), Rafał Romanowicz (stolarz współpracujący z ECKiW OHP w Roskoszy), Ernest Woźniak (strzecharz współpracujący z ECKiW OHP w Roskoszy), Ewa Nowosielska (emerytowany kucharz z ECKiW OHP w Roskoszy), Halina Czajkowska (piekarz z CKiW OHP w Oleśnicy), Sebastian Gazda (instruktor robót wykończeniowych z OSiW OHP w Zamościu) oraz sześciu pełnoletnich uczestników OHP z ECKiW w Roskoszy: Katarzyna Olszewska, Paulina Kondera, Kacper Czemierowski, Rafał Gajda, Mateusz Żuk i Przemysław Sawoniuk w rolach kucharzy, pracowników budowlanych i cukierników.

Natomiast w obsługę realizacji programu zaangażowanych było kolejnych 25 pracowników ECKiW na czele z dyrektorem Karolem Sudewiczem i kierownikiem Marcinem Szydłowskim.

W programie redaktor Marta Manowska poznawała historie mężczyzn po przejściach. W kolejnych odcinkach mogliśmy obserwować ich zmagania z samym sobą, demonami przeszłości, słabościami, tęsknotą za rodziną, utraconą miłością czy odrzuceniem ze strony najbliższych. Mogliśmy zobaczyć też heroiczną walkę o odzyskanie pewności siebie, uświadomienie sobie swoich wad, samoakceptację, a w końcu wejście na drogę zmian. Zmian, które są konieczne, aby zacząć podążać drogą marzeń. Są to zagadnienia spójne z elementami procesu wychowawczego OHP.

Wszystkie odcinki programu są również dostępne w serwisie vod.tvp.pl