Odznaczenia państwowe dla pracowników OHP

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wręczyła 29 listopada w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenia państwowe pracownikom Ochotniczych Hufców Pracy.

W uroczystości odbywającej się w sali im. Andrzeja Bączkowskiego w MRPiPS uczestniczyli m.in. Komendant Główny OHP, Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, Doradca Komendanta Głównego OHP Krzysztof Sikora, Dyrektor Biura Edukacji KG OHP Sławomir Męcina.

Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi oraz Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę otrzymały osoby zasłużone dla działalności społecznej i charytatywnej oraz wyjątkowo sumiennie wykonujące obowiązki w czasie długoletniej pracy zawodowej.

Złotym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni: Piotr Dziedzina (Małopolska WK) i Wiesław Wróblewski (Lubelska WK).

Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni: Marta Augustyn (Małopolska WK), Zbigniew Blicharz (Lubelska WK), Marian Potoniec (Małopolska WK), Zofia Studnicka (Dolnośląska WK) i Katarzyna Tybiszewska (Wielkopolska WK).

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Jacek Bury (Lubelska WK), Przemysław Janakowski (Kujawsko-Pomorska WK), Anna Knocińska (Wielkopolska WK), Eryk Kowcuń (CKiW w Pleszewie), Robert Mielcarek (Opolska WK), Grażyna Piętka (Lubuska WK), Aneta Pilarska (Opolska WK), Grażyna Pilch (CKiW w Szczawnicy-Jabłonce), Małgorzata Podgórska (Dolnośląska WK), Marcin Szydłowski (ECKiW w Roskoszy), Marek Wojciech (Lubuska WK).

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę wyróżniono: Henrykę Adamską-Kamińską (Łódzka WK), Jolantę Barczyńską (Łódzka WK), Beatę Bąk (CKiW w Oleśnicy), Adama Buczyńskiego (Podkarpacka WK), Halinę Czajkowską (CKiW w Oleśnicy), Irenę Dębek (Zachodniopomorska WK), Rozalię Dragan (CKiW w Szczawnicy-Jabłonce), Ryszarda Filipiaka (CKiW w Pleszewie), Andrzeja Frankowskiego (Lubelska WK), Wojciecha Gembarę (Dolnośląska WK), Sławomira Guszcza (Podlaska WK), Ewę Jakubowską (Wielkopolska WK), Marzenę Jówko (ECKiW w Roskoszy), Marzenę Kanię (Małopolska WK), Ireneusza Kołodzieja (Łódzka WK), Stanisława Kopcia (Lubelska WK), Mieczysława Krupiczkę (Małopolska WK), Bogumiłę Kwaśniewską (Śląska WK), Tomasza Lecha (CKiW w Dobieszkowie), Jerzego Młotka (Dolnośląska WK), Jolantę Ogonowską (Podlaska WK), Krystynę Pikiewicz-Pluskwę (OSZ w Radomiu), Beatę Rybicką (Pomorska WK), Daniela Sadzaka (CKiW w Dobieszkowie), Danutę Skutecką (Pomorska WK), Marka Słowika (CKiW w Tarnowie), Mirosławę Stańczyk (Świętokrzyska WK), Marię Stępkowską (Pomorska WK), Ilonę Stroińską (OSZ w Dobieszkowie), Elżbietę Szczap (Wielkopolska WK), Roberta Wałaszewskiego (Mazowiecka WK), Dionizego Waraksę (CKiW w Gołdapi), Krystynę Wąs (Zachodniopomorska WK), Jacka Wieczorka (CKiW w Oleśnicy), Jadwigę Wolańczyk (Lubelska WK), Krzysztofa Wrochnę (Mazowiecka WK).

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali: Elżbieta Biadała (CKiW w Pleszewie), Marcin Błażkow (Kujawsko-Pomorska WK), Ewa Chojnicka (Kujawsko-Pomorska WK), Agata Fołta (Małopolska WK), Dorota Mrozińska (Kujawsko-Pomorska WK), Dorota Musiał (Śląska WK), Józefina Obyrtacz (CKiW w Szczawnicy-Jabłonce), Bernadetta Orlikowska (Opolska WK), Karol Owczarek (Łódzka WK), Wojciech Zaremba (Podkarpacka WK).

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali: Ewa Bartos (Lubuska WK), Marcin Kołacha (Opolska WK), Aneta Kotarba-Krząkała (Opolska WK), Anna Laskowska (Łódzka WK), Monika Siwonia-Armata (Świętokrzyska WK), Rafał Tomaszewski (Lubuska WK), Aneta Więch (Podkarpacka WK).

Ponadto zaległe Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczono Rafałowi Grodeckiemu (Mazowiecka WK) i Michałowi Kowalkowskiemu (Warmińsko-Mazurska WK).

W imieniu pracowników OHP podziękował komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie Jacek Bury. Na zakończenie głos zabrał Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut.

Wystąpienie Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta

Odznaczenie państwowe jest ściśle zespolone z wyróżnioną osobą. Konkretny człowiek personifikuje medal swoją historią, zasługami, osobowością, które złożyły się na docenienie przez jego otoczenie, przełożonych. I tak z Wami pozostanie, stając się częścią Waszych przeżyć i refleksji życiowych. Odznaczenie wprowadza Was też w szczególny krąg wspólnotowy, w którym nagrodzeni poznając dokonania bliźnich porównują ich dokonania z własnymi, a w zamian uzyskują nić zrozumienia dla życiowych dokonań.

Krzyż Zasługi początkowo był najwyższym odznaczeniem dla osób cywilnych, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku wyróżniły się w pracy dla kraju i społeczeństwa, spełniając czyny wychodzące poza zakres ich codziennych obowiązków.

Pierwsza zbiorowa dekoracja Krzyżem Zasługi odbyła się z okazji piątej rocznicy odzyskania niepodległości, w dniu święta narodowego 11 listopada 1923 roku.

Medal Za Długoletnią Służbę został ustanowiony ustawą z dnia 8 stycznia 1938 roku.

Prawo do medalu uzyskiwało się z tytułu pracy w służbie Państwa lub instytucji publicznoprawnych. Po 10 latach służby pełnionej po 11 listopada 1918 roku uzyskiwało się brązowy medal, po 20 latach – srebrny, a po 30 latach miał być przyznawany medal złoty, do czego nie doszło z powodu wybuchu II wojny światowej. Medal noszono na lewej stronie piersi, w kolejności po wówczas obowiązujących odznaczeniach państwowych, a przed odznaczeniami zagranicznymi. Odznaczenie zostało odnowione w 2007 roku. „Medal za Długoletnią Służbę” przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Kontynuujemy dzisiaj tę niepodległościową tradycję. I właśnie okoliczności wręczenia związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i 188. rocznicą wybuchu Powstania Listopadowego, a także osoby i miejsce dołączą na trwałe do Waszych najlepszych, mam nadzieję, wspomnień życiowych.

Wasze dokonania w Ochotniczych Hufcach Pracy należy mierzyć liczbą polskiej młodzieży, której pomogliście odnaleźć życiową ścieżkę. To tysiące młodych ludzi, którzy uzupełnili wykształcenie, zdobyli zawód i pracę, znaleźli swoje miejsce w społeczeństwie.

« 2 z 3 »