„Odkrywanie Hufcowych Pereł”

To nazwa X jubileuszowej edycji wojewódzkiego konkursu, który odbył się 3 grudnia w jaworznickim Hufcu Pracy (Śląska WK), podczas którego 13 uczestników z pięciu jednostek wychowawczych OHP z Siemianowic Śląskich, Jaworzna, Rybnika, Żywca oraz Skoczowa prezentowało swoje umiejętności w zawodzie piekarza.

Przeprowadzony w miejscowej piekarni konkurs składał się z dwóch części: praktycznej oraz teoretycznej. W pierwszym etapie zadania polegały na ważeniu kęsów ciasta na czas oraz formowaniu bułek zwykłych i ozdobnych. W części drugiej młodzi piekarze losowali zestaw trzech pytań dotyczących m.in. wyposażenia piekarni, oceny organoleptycznej surowców i wyrobów gotowych, umiejętności przygotowania surowców do produkcji oraz przepisów bhp na stanowisku pracy.

Po podsumowaniu zdobytych punktów komisja konkursowa, w skład której weszli: mistrzowie piekarnictwa Stanisław Bigaj i Stanisław Klimczok oraz komendant HP w Jaworznie Bożena Banasik, wyłoniła zwycięzców. W kategorii nauki zawodu najlepszym przygotowaniem i umiejętnościami wykazał się Tymoteusz Tlałka z Żywca, na drugiej pozycji znalazł się Mateusz Kubica również z Żywiecczyzny. Trzecie miejsce wywalczył jaworznianin Łukasz Tondera. W kategorii gimnazjum komisja nagrodziła Adriana Hadrysiaka z Siemianowic Śląskich.

Podsumowania konkursu dokonali zastępca Wojewódzkiego Komendanta Jarosław Kańkowski oraz komendant Hufca Pracy w Jaworznie Bożena Banasik, którzy wręczyli laureatom konkursu dyplomy oraz nagrody.