O szkolnym doradztwie zawodowym

Wojewódzki Komendant OHP w Rzeszowie był jednym z prelegentów podczas odbywającej się 27 listopada konferencji „Szkolny doradca zawodowy – zadania i możliwości”.

Tego dnia w rzeszowskim Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara o przyszłości doradztwa zawodowego rozmawiali nauczyciele, specjaliści z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pracodawcy. Organizatorem przedsięwzięcia było Podkarpackie Kuratorium Oświaty.

Konferencję otworzyła Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart (na zdjęciu obok), a po niej głos zabrała Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie Małgorzata Rauch, która omówiła funkcjonowanie programu „Mój profil”. Ma on na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu przez uczniów z rzeczywistym środowiskiem pracy.

Wojewódzki Komendant OHP w Rzeszowie Jerzy Cypryś wziął udział w panelu dyskusyjnym pn. „Wspomaganie doradców zawodowych przez specjalistów zewnętrznych”, podczas którego zwrócił szczególną uwagę na rolę Ochotniczych Hufców Pracy w realizowaniu zadań z zakresu wsparcia młodzieży przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę specjalistów rynku pracy. Podkreślił również, że ważną rolę w procesie doradczym nie odgrywają tylko zastosowane narzędzia, ale przede wszystkim człowiek z jego predyspozycjami, zainteresowaniami i możliwościami.

W konferencji wzięli również udział lokalni pracodawcy oraz przedstawiciele ze stołecznych instytucji, takich jak: Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Badań Edukacyjnych, Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego.

Konferencja w Rzeszowie pokazała, jak duże znaczenie ma świadome planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, ale powiązanej z sytuacją na rynku pracy, w którym istotną rolę odgrywają pracodawcy. Im wcześniej młodzież otrzyma specjalistyczne wsparcie, tym jest większa szansa na to, że ich wybory zawodowe będą powiązane z ich pasją i talentem, co przełoży się na zawodowy sukces.