O służbie w Obronie Terytorialnej

Podopieczni Hufca Pracy w Zambrowie (Podlaska WK) mieli możliwość poznania 7 listopada celów, zadań oraz zasad naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej podczas spotkania z Marcinem Sadzińskim, który jest żołnierzem tej formacji oraz pracownikiem Wydziału Rekrutacji WKU w Łomży.

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych, a ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, klęsk żywiołowych lub katastrof. Prowadzący poinformował, że o pełnienie służby w WOT może ubiegać się osoba, która ma obywatelstwo polskie i ukończone 18 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie była karana za przestępstwa umyślne, nie była przeznaczona do służby zastępczej, nie jest zwolniona z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej.

Następnie młodzież poznała korzyści, jakie zyskuje żołnierz Terytorialnej Służby Wojskowej – inwestycja w rozwój osobisty i zawodowy oraz korzyści finansowe. Wojskowi otrzymują dodatek za gotowość bojową, ekwiwalent za pełnienie TSW rotacyjnie, zwrot kosztów dojazdu do jednostki wojskowej na ćwiczenia oraz rekompensatę utraconego wynagrodzenia. Pan Marcin opowiedział o własnych doświadczeniach, przybliżając młodzieży plan 16-dniowego szkolenia, które odbywało się w Czerwonym Borze. Swoją pasją do wojska oraz wstąpieniem do WOT szeregowy zachęcił dziesięciu uczestników hufca, którzy wypełnili już wnioski o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej.