O rynku pracy

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce rozpoczęły się 3 czerwca 2019 r. grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Grupa dziesięciu osób zdobywa wiedzę z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji czy redagowania dokumentów aplikacyjnych. Młodzi ludzie zapoznają się także z instytucjami i instrumentami rynku pracy oraz aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Zajęcia prowadzi doradca zawodowy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu Elżbieta Chmura.

Beneficjenci projektu uczestniczyli także w indywidualnych zajęciach z doradztwa zawodowego, podczas których zostały opracowane Indywidualne Plany Działania czyli szczegółowa diagnoza predyspozycji zawodowych młodych ludzi pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych