Zastępca Komendanta Głównego OHP

 

Zastępca Komendanta Głównego OHP –
Dyrektor Wykonawczy ds. rozwoju zawodowego
Piotr Modzelewski

Piotr Modzelewski – absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, European Academy of Diplomacy w Warszawie- kierunek Dyplomacja Unii Europejskiej oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Posiadacz szkoleń i certyfikatów w zakresie języka obcego, finansów oraz branży IT.

Na początku drogi zawodowej dziennikarz i reporter radia Eska, doradca finansowy, kierownik działu obsługi technicznej i zarządzania gotówką w branży IT. Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku, Wojewódzki Komendant OHP w Warszawie.

Od 1 stycznia 2018 roku Zastępca Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy.

Do jego zadań należy: nadzór nad sprawami dotyczącymi: aktywizacji zawodowej i zatrudnienia wychowanków OHP oraz młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną w wieku pomiędzy 15 a 25 lat; refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne wypłacanych młodocianym pracownikom; funkcjonowania Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” i Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży.