Telefony do biur KG

KOMENDA GŁÓWNA OHP
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
e-mail: kgohp@ohp.pl

Kancelaria tel. (22) 578 47 01 lub 578 47 02, fax (22) 578 47 47

 

Komórka organizacyjnaTelefonFax
Sekretariat
Komendanta Głównego OHP
Bogdana Ścibuta
(22) 578 47 00
(22) 578 47 03
(22) 578 47 77
Zastępca Komendanta Głównego OHP -
Dyrektor Wykonawczy ds. rozwoju zawodowego
Piotr Modzelewski
(22) 578 47 00
(22) 578 47 03
(22) 578 47 77
Dyrektor Wykonawczy
ds. wychowania i współpracy międzynarodowej
Monika Mizerska-Froń
(22) 578 47 60
(22) 578 47 03
(22) 578 47 77
Dyrektor Wykonawczy
ds. kontroli zarządczej
Zdzisław Owczarek
(22) 578 47 00
(22) 578 47 03
(22) 578 47 77
Dyrektor Wykonawczy
ds. administracji i infrastruktury
Wojciech Boratyński
(22) 578 47 00
(22) 578 47 03
(22) 578 47 77
Główny Księgowy Budżetu OHP
Anna Sobczak
(22) 578 47 46
Inspektor Ochrony Danych - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych
dr Krzysztof Sikora
e-mail: iodkg@ohp.pl
(22) 578 47 96 (22) 578 47 83
Biuro Kształcenia i Wychowania
Dyrektor Sławomir Męcina
(22) 578 47 55
Biuro Rozwoju Zawodowego
Dyrektor Katarzyna Bakalarska
(22) 578 47 94
Biuro Programów Międzynarodowych
Dyrektor Elżbieta Fydrych
(22) 578 47 41
Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji,
Rzecznik Prasowy
Michał Łazowski
e-mail: biuroprasowe@ohp.pl
m.lazowski@ohp.pl
(22) 578 47 75
502 631 230
Biuro Administracji Komendy Głównej
Dyrektor Sławomir Biszta
(22) 578 47 21
Biuro Infrastruktury
Dyrektor Paweł Zachariasz
(22) 578 47 99
Zespół Obsługi Finansowej Komendy Głównej
Główny Księgowy Komendy Głównej OHP Marta Godkowska
(22) 578 47 48
Zespół Rozliczeń Budżetowych
kierownik Marta Krygier
(22) 578 47 49
Zespół Rozliczeń Finansowych Projektów UE
kierownik Anna Kurowska
(22) 578 47 57
Zespół Planowania i Sprawozdawczości
kierownik Magdalena Jagiełło-Szostak
(22) 505 69 85
Zespół Organizacyjny
kierownik Mariusz Gaj
(22) 578 47 79
Zespół Kadr
kierownik Elwira Burlińska
(22) 578 47 04
Zespół Radców Prawnych(22) 578 47 71
Zespół Kontroli
kierownik dr Kazimierz Ostaszewski
(22) 578 47 38
Zespół Zamówień Publicznych
kierownik Wojciech Reutt
(22) 578 47 66