Komendant Główny OHP

Komendant Główny
Ochotniczych Hufców Pracy
Bogdan Ścibut


Urodzony w 1961 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Ukończył psychologię kliniczną na Uniwersytecie Łódzkim w 1985 r. Od 1980 do 1989 r. działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, samorządzie studenckim i podziemiu solidarnościowym oraz Duszpasterstwie Ludzi Pracy. Po ukończeniu studiów wykonywał w ramach spółdzielni pracy zlecenia remontowe i porządkowe. Na początku lat dziewięćdziesiątych kierował działem ogólnym delegatury Urzędu Miasta Łodzi. W 1992 r. był dyrektorem generalnym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w czasie rządu premiera Jana Olszewskiego. Następnie pracował w firmach handlowych i wydawnictwach na stanowiskach kierowniczych. Ukończył studium menedżerskie w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. Od 1997 do 2007 kierował Prasą Śląską, oddziałem Grupy Wydawniczej „Polskapresse”. Dwukrotnie nagrodzony tytułem menedżera roku tej firmy. W 2005 r. ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim podyplomowe studia z zarządzania zasobami ludzkimi. 2009-2010 przygotowywał do prywatyzacji „Ruch” S.A., zasiadając w zarządzie tej spółki giełdowej. Następnie pracował samodzielnie jako konsultant oraz trener z zakresu zarządzania oraz rekrutacji i selekcji kadry kierowniczej. Równolegle prowadził badania historyczne dotyczące 4 Pułku Strzelców Podhalańskich oraz polskiej partyzantki niepodległościowej ujęte następnie w program „Powinniśmy wracać po swoich. Zgrupowanie partyzanckie NSZ „Bartka 1945-1947”. W 2015 r. pełnił funkcję zastępcy burmistrza Cieszyna, odpowiadając m.in. za strategię rozwoju miasta, inwestycje, nieruchomości, drogi, ochronę środowiska. Od 2016 r. do 2018 r. dyrektor generalny MON w czasie rządu premier Beaty Szydło. Koordynował prace resortowe MON i uczestniczył w uzgodnieniach międzyresortowych związanych z organizacyjnym przygotowaniem Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 r.
1 lutego 2018 r. został powołany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stanowisko komendanta głównego Ochotniczych Hufców Pracy. W 2019 r. ukończył studia podyplomowe EMBA w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie.
Odznaczenia: Krzyż Wolności i Solidarności, Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony Działacz Kultury, Złoty i Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medal „Pro Patria”, Odznaka honorowa „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”, Medal „Za Solidarność i Prawa Człowieka”, Medal Pamiątkowy Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Medal 70-lecia Narodowych Sił Zbrojnych, Krzyż Zasługi Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Medal Pamiątkowy 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych. W 2015 roku Zarząd Fundacji Armii Krajowej w Londynie przyznał mu Nagrodę im. Danuty Siedzikówny „Inki”.