Nowa siedziba Podlaskiej WK

19 września uroczyście otwarto nową siedzibę Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Podczas powitania Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski szczególne podziękowania przekazał m.in. Prezydentowi Białegostoku za udostępnienie działki pod budowę oraz wspieranie przedsięwzięcia; autorowi projektu Maciejowi Dybackiemu oraz przedstawicielowi generalnego wykonawcy firmy Dynamik, Mariuszowi Pawłowskiemu, za szybkie i sprawne zrealizowanie inwestycji.

Podczas licznych wystąpień zgromadzeni goście składali życzenia i gratulacje za powstanie w tak szybkim tempie nowoczesnej i jedynej w skali kraju inwestycji sfinansowanej ze środków publicznych. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podkreślił, że OHP pełni ważną rolę wychowawczą dla młodzieży o zmniejszonych szansach życiowych i potrzebującej wsparcia. Dyrektor Departamentu Rynku Pracy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dr Ewa Flaszyńska, przyłączając się do życzeń, odczytała List Gratulacyjny od Sekretarza Stanu MRPiPS Stanisława Szweda, który wyraził nadzieję, iż poprawa warunków lokalowych wpłynie na ulepszenie jakości działań na rzecz młodych ludzi, jak również na zadowolenie pracowników z wykonywanej pracy.

Z kolei Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, składając życzenia w imieniu własnym oraz Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta, stwierdził iż Podlaska WK OHP posiada teraz siedzibę na miarę XXI w. i że sukcesywnie wdraża nowe programy, które poprawiają efektywność pracy na rzecz młodzieży. Poseł Lech Antoni Kołakowski wspomniał, iż powstanie nowej siedziby OHP wiąże się z bardzo dobrze zainwestowanymi środkami finansowymi z budżetu państwa. Wyraził też uznanie dla OHP za dotychczas podejmowane działania, sukcesy i inicjatywy. Przyłączając się do życzeń, głos zabrali również Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i Tomasz Szaweluk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Wśród obecnych na uroczystości znaleźli się m.in. przedstawiciele lokalnych władz samorządowych z woj. podlaskiego, instytucji administracji publicznej i służb mundurowych, reprezentanci wykonawców inwestycji, kadra kierownicza OHP oraz podopieczni Hufca Pracy w Białymstoku.

Po uroczystym otwarciu i wystąpieniach gości odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi, zaś wojewódzki duszpasterz OHP ks. Jan Nikodem Hołodok poświęcił nowe pomieszczenia. Następnie zebrani zwiedzali gmach i wystawę fotografii dokumentujących budowę obiektu. Goście wpisali się też do Księgi Pamiątkowej. Podczas uroczystości można było również zapoznać się z ofertą programową funkcjonujących w nowej siedzibie jednostek OHP.

Oprócz Wojewódzkiej Komendy OHP w budynku przy ulicy Trawiastej 20 B w Białymstoku działać będą także: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Hufce Pracy, Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) oraz Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”.