Zapisz się do naszego newslettera
 

* Informujemy, że newsletter będzie dostępny tylko dla osób posiadających adres e-mail w domenie @ohp.pl

* Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na otrzymywanie na wskazany podczas rejestracji konta adres e-mailowy newslettera informacyjnego Komendy Głównej OHP. Zgoda jest dobrowolna. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Masz prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych jest Komendant Główny OHP z siedzibą w Warszawie (00-349 Warszawa, ul. Tamka 1.) Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności

 


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Komendant Główny OHP z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa, e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodokg@ohp.pl, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa.

2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności lub w związku z wiążącą nas umową. Zatem podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 6  ust.1  lit. b, c lub e rozporządzenia RODO.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw otrzymasz bezpośrednio w toku realizacji Twoich spraw.

4. Masz prawo do:

  • uzyskania dostępu do swoich danych,
  • zażądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przepisy prawa, na podstawie których Twoje dane są przetwarzane, będą na to pozwalać.

5. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, zatrudnionym w Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.

6. Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

  • osobiście w siedzibie Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy,
  • elektronicznie na adres: iodokg@ohp.pl,
  • listownie na adres:

          Inspektor Ochrony Danych Osobowych
          Tamka 1, 00-349 Warszawa

7. W przypadku gdy uznasz, że Twoje prawa zostały przez nas naruszone możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8. Skrót RODO odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9. Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.