Hufce Pracy

Są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi OHP, przeznaczonymi przede wszystkim dla młodzieży zaniedbanej wychowawczo, nie uczącej się i nie pracującej.

Zadania Hufców Pracy:

  • pomoc młodzieży w uzyskaniu i podwyższaniu wiedzy ogólnej oraz kwalifikacji zawodowych w wybranych przez uczestników zawodach
  • wychowanie, profilaktyka i resocjalizacja młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie
  • współpraca z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem
  • organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież (imprezy kulturalno – oświatowe, koła zainteresowań, zajęcia klubowe i warsztatowe)
  • prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej realizowanych zadań Terytorialny zasięg działania HP ogranicza się z reguły do gminy jako środowiska, z którego pochodzą uczestnicy danego HP i nie przekracza obszaru gmin ościennych.

Hufiec Pracy 15-1 w Kaliszu
ul. Skalmierzycka 10
62-800 Kalisz
tel. 62-502-61-33
e-mail: hp-kalisz@ohp.pl 
Komendant: Iwona Mikołajczyk

Formy kształcenia:
Szkoła Branżowa I stopnia

Zawody: sprzedawca, kucharz, piekarz, wędliniarz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, fryzjer, cukiernik, fotograf, blacharz, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, monter zabudowy robót wykończeniowych, mechanik monter maszyn i urządzeń, tapicer, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych.
Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody:
kucharz, piekarz, wędliniarz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, fryzjer, cukiernik, fotograf, blacharz, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, monter zabudowy robót wykończeniowych, mechanik monter maszyn i urządzeń, tapicer, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych.

Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie
ul. Rynek 1
63-700 Krotoszyn
tel. 62-722-62-66
e-mail: hp-krotoszyn@ohp.pl
Komendant: Zbigniew Kurzawa

Formy kształcenia:
Szkoła Podstawowa Szkoła Branżowa I stopnia

Zawody: magazynier – logistyk, cieśla, lakiernik, kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, dekarz, monter izolacji budowlanych, rolnik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, blacharz, blacharz samochodowy, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – monter maszyn i urządzeń, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektronik, tapicer, elektryk, wędliniarz, cukiernik, piekarz, stolarz, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Hufiec Pracy 15-3 w Koninie
ul. Kanałowa 1
62-505 Konin
tel. 63-242-74-21
e-mail: hp-konin@ohp.pl
Komendant: Mirosław Jonas

Formy kształcenia:
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
Zawody: krawiec- warsztaty szkoleniowe w Hufcu, stolarz, cukiernik, sprzedawca, murarz-tynkarz.
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, stolarz, kucharz.
Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody: murarz-tynkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, stolarz meblowy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych.

Hufiec Pracy 15-4 w Ostrowie Wlkp.
ul. Wrocławska 20
63-400 Ostrów Wlkp
tel. 62-735-79-36
e-mail: hp-ostrow@ohp.pl
Komendant: Ewa Kurzawa

Formy kształcenia:
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: stolarz, tapicer, piekarz, cukiernik, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, ślusarz, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci i instalacji sanitarnych, fotograf, fryzjer, elektryk, lakiernik, murarz – tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kelner.

Hufiec Pracy 15-5 w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 16 a 
63-500 Ostrzeszów
Tel. 62-733-43-93
e-mail:hp.ostrzeszow@ohp.pl
Komendant: Małgorzata Wardęga

Formy kształcenia:
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: fryzjer, cukiernik, sprzedawca, stolarz, tapicer, kucharz, elektryk, murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, wędliniarz, krawiec, ślusarz, betoniarz- zbrojarz, monter konstrukcji budowlanych, blacharz, blacharz samochodowy, cieśla, dekarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, piekarz, przetwórca mięsa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody: piekarz, mechanik pojazdów samochodowych.

Hufiec Pracy 15-12 w Kole
ul. Włocławska 7
62-600 Koło
tel. 63-272-52-86
e-mail: hp-kolo@ohp.pl
Komendant: Adam Sochacki

Formy kształcenia:
Szkoła Podstawowa
Zawody: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, sprzedawca, elektryk, kucharz, ślusarz, fryzjer, stolarz, tapicer, piekarz, cukiernik, murarz- tynkarz, przetwórca mięsa, monter sieci i instalacji sanitarnych.
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, sprzedawca, elektryk, kucharz, ślusarz, fryzjer, stolarz, tapicer, piekarz, cukiernik, murarz- tynkarz, przetwórca mięsa, monter sieci i instalacji sanitarny.

Hufiec Pracy 15-18 w Turku
ul. Szeroka 2
62-700 Turek
tel. 63-278-56-21
e-mail: hp-turek@ohp.pl
Komendant: Zenon Grzelak

Formy kształcenia:
Szkoła Podstawowa
Zawody: sprzedawca, blacharz samochodowy, cukiernik, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, piekarz, stolarz.
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: blacharz samochodowy, stolarz piekarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, kucharz, murarz –tynkarz, elektronik, lakiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca, elektryk.
Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody: mechanik pojazdów samochodowych.

Hufiec Pracy 15-19 w Słupcy
ul. Warszawska 33
62-400 Słupca
tel. 63-275-10-50 wew. 23
e-mail: hp-slupca@ohp.pl
Komendant: Katarzyna Lizik

Formy kształcenia
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, sprzedawca, ślusarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, elektryk, blacharz samochodowy.
Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, sprzedawca, ślusarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, elektryk, blacharz samochodowy.

Hufiec Pracy 15-21 w Kościanie
ul. Dworcowa 2
64-000 Kościan
tel. 65-512-64-83
e-mail: hp-koscian@ohp.pl
Komendant: Izabela Siąkowska

Formy kształcenia
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
Zawody: sprzedawca, kucharz, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, ślusarz, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, lakiernik, cukiernik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, dekarz, elektryk, fryzjer, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, elektromechanik pojazdów samochodowych.
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: sprzedawca, kucharz, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, ślusarz, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, lakiernik, cukiernik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, dekarz, elektryk, fryzjer, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, elektromechanik pojazdów samochodowych.
Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody: mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, dekarz, wędliniarz, stolarz, piekarz, cukiernik, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, fryzjer, blacharz samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, kucharz, sprzedawca.

Hufiec Pracy 15-23 w Lesznie
ul. Słowiańska 54 /7
64-100 Leszno
tel. 797 062 699
e-mail: hp-leszno@ohp.pl
Komendant: Małgorzata Grygiel

Formy kształcenia
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
Zawody: sprzedawca, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, zdun, elektromechanik pojazdów samochodowych, murarz – tynkarz.
Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody: murarz – tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, kucharz, ślusarz, stolarz, elektromechanik pojazdów samochodowych.
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: lakiernik, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, murarz – tynkarz, blacharz, stolarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, kucharz, fryzjer.

Hufiec Pracy 15-24 w Wolsztynie
ul. Przemysłowa 5
64-200 Wolsztyn
tel. (68) 347 33 28
e-mail: hp.wolsztyn@ohp.pl
Komendant: p.o. Marta Szymańska

Formy kształcenia
Szkoła Podstawowa
Zawody: kucharz, fryzjer, sprzedawca, rolnik, zdun, monter sieci i instalacji sanitarnych, blacharz samochodowy, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, stolarz, tapicer.
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, cieśla, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, blacharz, blacharz samochodowy, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec.

Hufiec Pracy 15-25 w Gostyniu
ul. Ogrodowa 9/2
63-800 Gostyń
tel. (65) 572 10 16
e-mail: hp-gostyn@ohp.pl
Komendant: Karolina Kaczmarek

Formy kształcenia
Szkoła Podstawowa
Zawody: kucharz, sprzedawca, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, ślusarz.
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: fryzjer, sprzedawca, kucharz, rolnik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, krawiec, ślusarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz.

Hufiec Pracy 15-33 w Czarnkowie
ul.Kościuszki 62/64
64-700 Czarnków
tel. 67 255 55 74
e-mail: hp-czarnkow@ohp.pl
Komendant: p.o. Wiesław Bidziński

Formy kształcenia
Szkoła Podstawowa, Szkoła Branżowa I stopnia, Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody: kucharz, jeździec, sprzedawca, rolnik, murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, blacharz, blacharz samochodowy, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, drukarz, introligator, elektryk, wędliniarz, cukiernik, piekarz, stolarz.

Hufiec Pracy 15-41 w Kłecku
ul. Gnieźnieńska 8
62-270 Kłecko
tel. 61 427 00 64, 61 427 00 66
e-mail: hp-klecko@ohp.pl
Komendant: Arleta Gohra-Kajdaniak

Formy kształcenia
Szkoła Podstawowa
Zawody: stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz, lakiernik, sprzedawca, ślusarz, fryzjer, tapicer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, murarz- tynkarz.
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: przetwórca mięsa, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, fryzjer, stolarz, sprzedawca, cukiernik, kucharz, piekarz, murarz- tynkarz, elektryk.
Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca, murarz- tynkarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, blacharz samochodowy, lakiernik, piekarz.

Hufiec Pracy 15-42 we Wrześni
ul. Koszarowa 12
62-300 Września
tel. 61 640 09 66 wew. 33
e-mail: hp-wrzesnia@ohp.pl
Komendant: Grażyna Kozanecka

Formy kształcenia
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
Zawody: operator urządzeń przemysłu chemicznego, tapicer, piekarz, elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, cukiernik, piekarz, kucharz, sprzedawca, fryzjer, elektryk, tapicer.
Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających.

Hufiec Pracy 15-44 w Śremie
ul. Racławicka 7a
63-100 Śrem
tel. 61-830-88-68
e-mail: hp-srem@ohp.pl
Komendant: Beata Snela

Formy kształcenia
Szkoła Podstawowa
Zawody: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, tapicer, cukiernik, mechanik – monter maszyn i urządzeń.
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, ślusarz, fryzjer, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, tapicer, mechanik operator pojazdów i maszyn, krawiec.

Hufiec Pracy 15-45 w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 211
61-485 Poznań
tel. 61-831-24-60
e-mail: hp-poznan@ohp.pl
Komendant: Katarzyna Nowak

Formy kształcenia
Szkoła Podstawowa
Zawody: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz, cukiernik, piekarz, kucharz, sprzedawca, fryzjer, kamieniarz, elektryk, tapicer, sprzedawca.
Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz, cukiernik, piekarz, kucharz, sprzedawca, fryzjer, kamieniarz, elektryk, tapicer, sprzedawca.
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, operator obrabiarek skrawających, stolarz, cukiernik, piekarz, kucharz, sprzedawca, fryzjer, kamieniarz, elektryk, tapicer, sprzedawca.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.