• Kontrast strony

Hufce Pracy

Są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi OHP, przeznaczonymi przede wszystkim dla młodzieży zaniedbanej wychowawczo, nie uczącej się i nie pracującej.

Zadania Hufców Pracy:

  • pomoc młodzieży w uzyskaniu i podwyższaniu wiedzy ogólnej oraz kwalifikacji zawodowych w wybranych przez uczestników zawodach
  • wychowanie, profilaktyka i resocjalizacja młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie
  • współpraca z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem
  • organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież (imprezy kulturalno – oświatowe, koła zainteresowań, zajęcia klubowe i warsztatowe)
  • prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej realizowanych zadań Terytorialny zasięg działania HP ogranicza się z reguły do gminy jako środowiska, z którego pochodzą uczestnicy danego HP i nie przekracza obszaru gmin ościennych.

Hufiec Pracy 15-1 w Kaliszu
ul. Skalmierzycka 10
62-800 Kalisz
tel. 62-502-61-33
e-mail: hp-kalisz@ohp.pl 
Komendant: Iwona Mikołajczyk

Formy kształcenia:
Szkoła Branżowa I stopnia

Zawody: sprzedawca, kucharz, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, fryzjer, cukiernik, fotograf, blacharz samochodowy, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, monter zabudowy robót wykończeniowych, mechanik monter maszyn i urządzeń, tapicer, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, elektromechanik, ślusarz.
Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody:
kucharz, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, fryzjer, cukiernik, fotograf, blacharz samochodowy, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, monter zabudowy robót wykończeniowych, mechanik monter maszyn i urządzeń, tapicer, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, elektromechanik, ślusarz.

Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie
ul. Rynek 1
63-700 Krotoszyn
tel. 62-722-62-66
e-mail: hp-krotoszyn@ohp.pl
Komendant: Zbigniew Kurzawa

Formy kształcenia:
Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa VII i VIII

Zawody: stolarz, monter zabudowy robót wykończeniowych, operator przemysłu szklarskiego, cukiernik.
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, ślusarz, fryzjer, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektronik, tapicer, kamieniarz, mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych, magazynier–logistyk, cieśla, monter sieci i instalacji sanitarnych, blacharz samochodowy, przetwórca mięsa / wędliniarz, cukiernik, piekarz, krawiec, ogrodnik.

Hufiec Pracy 15-3 w Koninie
ul. Kanałowa 1
62-505 Konin
tel. 63-242-74-21
e-mail: hp-konin@ohp.pl
Komendant: Mirosław Jonas

Formy kształcenia:
Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa VII i VIII

Zawody: krawiec- warsztaty szkoleniowe w Hufcu.
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojadzów samochodowych, kucharz, cukiernik, piekarz, stolarz, ślusarz, sprzedawca, magazynier-logistyk, fotograf, kelner.
Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody:
mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, fryzjer męski.

Hufiec Pracy 15-4 w Ostrowie Wlkp.
ul. Wrocławska 20
63-400 Ostrów Wlkp
tel. 62-735-79-36
e-mail: hp-ostrow@ohp.pl
Komendant: Ewa Kurzawa

Formy kształcenia:
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: kelner, kucharz, cukiernik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, ślusarz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, tapicer, monter sieci i instalacji sanitarnych, operator obrabiarek skrawających, murarz-tynkarz.

Hufiec Pracy 15-5 w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 16 a 
63-500 Ostrzeszów
Tel. 62-733-43-93
e-mail:hp.ostrzeszow@ohp.pl
Komendant: Małgorzata Wardęga

Formy kształcenia:
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: sprzedawca, stolarz, krawiec, piekarz, murarz-tynkarz, tapicer, przetwórca mięsa, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, kucharz, lakiernik, elektryk, magazynier-logistyk, monter sieci i instalacji sanitarnych, cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, fotograf, operator obrabiarek skrawających, blacharz, elektronik.
Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody: sprzedawca, stolarz, piekarz, tapicer, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, kucharz, cukiernik.

Hufiec Pracy 15-12 w Kole
ul. Włocławska 7
62-600 Koło
tel. 63-272-52-86
e-mail: hp-kolo@ohp.pl
Komendant: Adam Sochacki

Formy kształcenia:
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, sprzedawca, elektryk, kucharz, ślusarz, fryzjer, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz, cukiernik, murarz-tynkarz, przetwórca mięsa, monter sieci i instalacji sanitarnych.

Hufiec Pracy 15-18 w Turku
ul. Szeroka 2
62-700 Turek
tel. 63-278-56-21
e-mail: hp-turek@ohp.pl
Komendant: Zenon Grzelak

Formy kształcenia:
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, fryzjer, murarz-tynkarz, lakiernik, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektronik, cukiernik, piekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych.
Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody: sprzedawca, stolarz, fryzjer, murarz-tynkarz.

Hufiec Pracy 15-19 w Słupcy
ul. Warszawska 33
62-400 Słupca
tel. 63-275-10-50 wew. 23
e-mail: hp-slupca@ohp.pl
Komendant: Agnieszka Nowacka

Formy kształcenia
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, ślusarz, fryzjer, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, monter sieci i urządzeń sanitarnych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, tapicer.
Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, lakiernik.

Hufiec Pracy 15-21 w Kościanie
ul. Dworcowa 2
64-000 Kościan
tel. 65-512-64-83
e-mail: hp-koscian@ohp.pl
Komendant: Izabela Siąkowska

Formy kształcenia
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych z przyuczeniem do zawodu
Zawody: sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, ślusarz, fryzjer, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik, ogrodnik.
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, ślusarz, fryzjer, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, elektryk, elektromechnik pojazdów samochodowych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik, operator obrabiarek skrawających, piekarz, cukiernik, monter sieci i instalacji sanitarnych, ogrodnik.
Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody: sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, ślusarz, fryzjer, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, elektryk, elektromechnik pojazdów samochodowych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik, operator obrabiarek skrawających, piekarz, cukiernik, monter sieci i instalacji sanitarnych, ogrodnik.

Hufiec Pracy 15-23 w Lesznie
ul. Słowiańska 54 /7
64-100 Leszno
tel. 797 062 699
e-mail: hp-leszno@ohp.pl
Komendant: Małgorzata Grygiel

Formy kształcenia
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: sprzedawca, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, murarz-tynkarz, ślusarz, stolarz, blacharz samochodowy, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, zdun, elektromechanik pojazdów samochodowych, kucharz, fryzjer, fotograf.
Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody: sprzedawca, murarz–tynkarz, stolarz, elektryk, fryzjer, dekarz, piekarz.

Hufiec Pracy 15-24 w Wolsztynie
ul. Przemysłowa 5
64-200 Wolsztyn
tel. (68) 347 33 28
e-mail: hp.wolsztyn@ohp.pl
Komendant: Dominika Maszner

Formy kształcenia
Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa VII i VIII
Zawody: kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, cieśla, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, blacharz, blacharz samochodowy, ślusarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, stolarz, tapicer, krawiec, rolnik, zdun, ogrodnik, dekarz, cieśla, lakiernik samochodowy.
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, cieśla, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, blacharz, blacharz samochodowy, ślusarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik,cukiernik, piekarz, stolarz, tapicer, rolnik, zdun, ogrodnik, dekarz, cieśla, lakiernik samochodowy.

Hufiec Pracy 15-25 w Gostyniu
ul. Ogrodowa 9/2
63-800 Gostyń
tel. (65) 572 10 16
e-mail: hp-gostyn@ohp.pl
Komendant: Karolina Kaczmarek

Formy kształcenia
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, fryzjer, cukiernik, elektryk, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik samochodowy.

Hufiec Pracy 15-33 w Czarnkowie
ul.Kościuszki 62/64
64-700 Czarnków
tel. 67 255 55 74
e-mail: hp-czarnkow@ohp.pl
Komendant: Marek Słupczyński

Formy kształcenia
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: stolarz, piekarz, cukiernik, elektryk, drukarz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, blacharz samochodowy, lakiernik, monter sieci i instalacji sanitarnych, betoniarz-zbrojarz, murarz-tynkarz, rolnik, sprzedawca, jeździec, kucharz, fryzjer, cieśla, wędliniarz.
Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody: wędliniarz.

Hufiec Pracy 15-41 w Kłecku
ul. Gnieźnieńska 8
62-270 Kłecko
tel. 61 427 00 64, 61 427 00 66
e-mail: hp-klecko@ohp.pl
Komendant: Arleta Gohra-Kajdaniak

Formy kształcenia
Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa VII i VIII
Zawody: fryzjer, sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, tapicer, stolarz.
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: fryzjer, sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik, przetwórca mięsa, ślusarz, elektryk, murarz- tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz.
Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody: sprzedawca, kucharz, piekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz.

Hufiec Pracy 15-42 we Wrześni
ul. Koszarowa 12
62-300 Września
tel. 61 640 09 66 wew. 33
e-mail: hp-wrzesnia@ohp.pl
p.o. Komendant: Jerzy Kamiński

Formy kształcenia
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, lakiernik, elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, tapicer, krawiec, stolarz, cukiernik, kelner, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, murarz-tynkarz, sprzedawca.
Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, wulkanizator.

Hufiec Pracy 15-44 w Śremie
ul. Popiełuszki 25
63-100 Śrem
tel. 61-830-88-68
e-mail: hp-srem@ohp.pl
Komendant: Beata Snela

Formy kształcenia
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, fryzjer, elektryk, tapicer, mechanik operator pojazdów i maszyn, krawiec, piekarz, fotograf, ogrodnik, lakiernik, cukiernik.
Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych

Hufiec Pracy 15-45 w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 211
61-485 Poznań
tel. 61-831-24-60
e-mail: hp-poznan@ohp.pl
Komendant: Katarzyna Nowak

Formy kształcenia
Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa VII i VIII
Zawody: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, tapicer, cukiernik, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, kucharz, lakiernik, piekarz, krawiec, stolarz.
Szkoła Branżowa I stopnia
Zawody: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawających, cukiernik, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, kucharz, lakiernik, piekarz, stolarz.
Szkolenie Zawodowe w Formie Kursowej
Zawody: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, tapicer, cukiernik, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, kucharz, lakiernik, piekarz, krawiec, stolarz.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.