Hufiec Pracy 15-1 w Kaliszu
ul. Skalmierzycka 10
62-800 Kalisz

tel./ faks 62-502-61-33
e-mail: hp-kalisz@ohp.pl

Komendant: Iwona Mikołajczyk

Formy kształcenia:
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • piekarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • lakiernik,
 • fryzjer,
 • cukiernik,
 • fotograf,
 • blacharz samochodowy,
 • elektryk,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz,
 • monter zabudowy robót wykończeniowych,
 • mechanik monter maszyn i urządzeń,
 • monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • elektromechanik,
 • krawiec

SZKOLENIE ZAWODOWE W FORMIE KURSOWEJ

 • kucharz,
 • piekarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • lakiernik,
 • fryzjer,
 • cukiernik,
 • fotograf,
 • blacharz samochodowy,
 • elektryk,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz,
 • monter zabudowy robót wykończeniowych,
 • mechanik monter maszyn i urządzeń,
 • monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • elektromechanik,
 • krawiec

Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie
 ul. Rynek 1
63-700 Krotoszyn

 tel. 62-722-62-66
e-mail: hp-krotoszyn@ohp.pl

komendant: Zbigniew Kurzawa

formy kształcenia:
SZKOŁA PODSTAWOWA Z KLASAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY:

 • Kucharz
 • sprzedawca,
 • murarz – tynkarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • stolarz

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • fryzjer,
 • murarz-tynkarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • monter izolacji budowlanych,
 • lakiernik,
 • elektryk,
 • elektromechanik,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • elektronik,
 • tapicer,
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń,
 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych,
 • magazynier – logistyk,
 • cieśla,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • blacharz,
 • blacharz samochodowy,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • przetwórca mięsa / wędliniarz,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • krawiec

Hufiec Pracy 15-3 w Koninie

 ul. Kanałowa 1
62-510 Konin

 tel. 63-242-74-21
e-mail: hp-konin@ohp.pl

komendant: Aldona Roszkiewicz

formy kształcenia:
SZKOŁA PODSTAWOWA Z KLASAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY:

 • krawiec – własne warsztaty w hufcu,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • sprzedawca,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • stolarz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA/ SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • kucharz,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • stolarz
 • ślusarz,
 • sprzedawca,
 • lakiernik,
 • blacharz samochodowy

 Hufiec Pracy 15-4 w  Ostrowie Wielkopolskim

 ul. Wrocławska 20
63-400 Ostrów Wielkopolski
 
tel. 62-735-79-36
e-mail: hp-ostrow@ohp.pl

komendant: Ewa Kurzawa

forma kształcenia:
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • kelner,
 • kucharz,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • fotograf,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • blacharz samochodowy,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • fryzjer,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • lakiernik,
 • elektryk,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • tapicer,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • operator obrabiarek skrawających

 Hufiec Pracy 15-5 w Ostrzeszowie

 ul. Zamkowa 16a
63-500 Ostrzeszów

 tel. 62 733-43-93
e-mail: hp.ostrzeszow@ohp.pl

komendant: Małgorzata Wardęga

formy kształcenia:
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA/ SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • sprzedawca,
 • stolarz,
 • piekarz,
 • murarz-tynkarz,
 • tapicer,
 • wędliniarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • cieśla,
 • lakiernik,
 • elektryk,
 • magazynier-logistyk,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • cukiernik

 Hufiec Pracy 15-12 w Kole

 ul. Włocławska 7
62-600 Koło

 tel. 63-272-52-86
e-mail: hp-kolo@ohp.pl

komendant: Adam Sochacki

formy kształcenia:
SZKOŁA PODSTAWOWA Z KLASAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik,
 • sprzedawca,
 • elektryk,
 • kucharz,
 • ślusarz,
 • fryzjer,
 • stolarz,
 • tapicer,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • murarz- tynkarz,
 • przetwórca mięsa,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA/ SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik,
 • sprzedawca,
 • elektryk,
 • kucharz,
 • ślusarz,
 • fryzjer,
 • stolarz,
 • tapicer,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • murarz- tynkarz,
 • przetwórca mięsa,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych

Hufiec Pracy 15-18 w Turku
 ul. Szeroka 2
62-700 Turek

 tel. 63 278 56 21
e-mail: hp-turek@ohp.pl

komendant: Małgorzata Białas

formy kształcenia:
SZKOŁA PODSTAWOWA Z KLASAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY:

 • sprzedawca,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA/ SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz,
 • fryzjer,
 • murarz-tynkarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • lakiernik,
 • elektryk,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • blacharz samochodowy,
 • elektronik,
 • cukiernik,
 • piekarz

Hufiec Pracy 15-19 w Słupcy
 ul. Warszawska 33
62-400 Słupca

 tel. 63-275 10 50 wew.23
e-mail: hp-slupca@ohp.pl

komendant: Katarzyna Lizik

formy kształcenia:
Rzemieślnicza Nauka Zawodu:

 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • fryzjer,
 • murarz-tynkarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • lakiernik,
 • elektryk,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • tapicer,
 • monter sieci i urządzeń sanitarnych,
 • blacharz samochodowy,
 • dekarz

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • fryzjer,
 • murarz-tynkarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • lakiernik,
 • elektryk,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • tapicer,
 • monter sieci i urządzeń sanitarnych,
 • blacharz samochodowy,
 • dekarz

Hufiec Pracy 15-21 w Kościanie
ul. Dworcowa 2 64-000 Kościan

tel. 65 512 64 83
e-mail: hp-koscian@ohp.pl

komendant: Izabela Siąkowska

formy kształcenia:
SZKOŁA PODSTAWOWA dla Dorosłych:

 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • ślusarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • cukiernik,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz,
 • murarz-tynkarz,
 • dekarz,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • fryzjer,
 • murarz-tynkarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • lakiernik,
 • elektryk,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych,
 • krawiec,
 • rolnik,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • dekarz,
 • piekarz,
 • cukiernik

SZKOLENIE ZAWODOWE W FORMIE KURSOWEJ

 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • fryzjer,
 • murarz-tynkarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • lakiernik,
 • elektryk,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych,
 • krawiec,
 • rolnik,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • dekarz,
 • piekarz,
 • cukiernik

 Hufiec Pracy 15-23 w Lesznie
ul. Słowiańska 54/7
64-100 Leszno

tel. 797 062 699
e-mail: hp-leszno@ohp.pl

komendant: Małgorzata Grygiel

formy kształcenia:
SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH:

 • sprzedawca,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • murarz-tynkarz,
 • stolarz,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • blacharz samochodowy,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • elektryk,
 • zdun,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych

 SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • sprzedawca,
 • lakiernik,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • cukiernik,
 • murarz-tynkarz,
 • blacharz samochodowy,
 • stolarz,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • kucharz,
 • fryzjer

SZKOLENIE ZAWODOWE W FORMIE KURSOWEJ

 • murarz-tynkarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • piekarz,
 • kucharz,
 • ślusarz,
 • stolarz,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych

Hufiec Pracy 15-24 w Wolsztynie

ul. Przemysłowa 5
64-200 Wolsztyn

tel. 68-347-33-28
e-mail: hp.wolsztyn@ohp.pl

komendant: p.o. Marta Szymańska

formy kształcenia:
SZKOŁA PODSTAWOWA Z KLASAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY:

 • kucharz,
 • fryzjer,
 • sprzedawca,
 • rolnik,
 • zdun,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • blacharz samochodowy,
 • ślusarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • stolarz,
 • tapicer

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA/ SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • kucharz,
 • fryzjer,
 • sprzedawca,
 • murarz-tynkarz
 • cieśla,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • lakiernik,
 • blacharz
 • blacharz samochodowy
 • ślusarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • stolarz,
 • krawiec

Hufiec Pracy 15-25 w Gostyniu

ul. Ogrodowa 9/2
63-800 Gostyń

tel. 65-572-10-16
e-mail: hp-gostyn@ohp.pl

komendant: Karolina Kaczmarek

formy kształcenia:
SZKOŁA PODSTAWOWA:

 • kucharz,
 • sprzedawca,
 • murarz-tynkarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • stolarz,
 • ślusarz

 SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:

 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • fryzjer,
 • rolnik,
 • cukiernik,
 • elektryk

Hufiec Pracy 15-33 w Czarnkowie

ul. Kościuszki 62/64
64-700 Czarnków

tel. 67-255-55-74
e-mail: hp-czarnkow@ohp.pl

komendant: Marek Słupczyński

formy kształcenia:
SZKOŁA PODSTAWOWA Z KLASAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY:

 • stolarz,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • elektryk,
 • drukarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • ślusarz,
 • blacharz samochodowy,
 • lakiernik,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • betoniarz-zbrojarz,
 • murarz-tynkarz,
 • rolnik,
 • sprzedawca,
 • jeździec,
 • kucharz

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • stolarz,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • elektryk,
 • drukarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • ślusarz,
 • blacharz samochodowy,
 • lakiernik,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • betoniarz-zbrojarz,
 • murarz-tynkarz,
 • rolnik,
 • sprzedawca,
 • jeździec,
 • kucharz

Hufiec Pracy 15-41 w Kłecku
ul. Gnieźnieńska 8
61-270 Kłecko

tel. 61-427-00-66
e-mail: hp-klecko@ohp.pl

komendant: Arleta Gohra- Kajdaniak

formy kształcenia:
SZKOŁA PODSTAWOWA Z KLASAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY:

 • kucharz,
 • fryzjer,
 • sprzedawca,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • lakiernik,
 • ślusarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • stolarz,
 • tapicer

 SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • fryzjer,
 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • przetwórca mięsa,
 • ślusarz,
 • elektryk,
 • murarz- tynkarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz

RZEMIEŚLNICZA NAUKA ZAWODU

 • piekarz,
 • lakiernik,
 • stolarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych,
 • ślusarz,
 • sprzedawca,
 • murarz- tynkarz

  Hufiec Pracy 15-42 we Wrześni

ul. Koszarowa 12
62-300 Września

tel. 61-640-09-66
e-mail: hp-września@ohp.pl

komendant: Grażyna Kozanecka

formy kształcenia:
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA/ SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • fryzjer,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • lakiernik,
 • elektryk,
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • blacharz samochodowy,
 • tapicer,
 • piekarz,
 • stolarz,
 • cukiernik,
 • kelner,
 • ślusarz,
 • operator obrabiarek skrawających,

Hufiec Pracy 15-44 w Śremie

ul. Racławicka 7a
63-100 Śrem

tel. 61-830-88-68
e-mail: hp-srem@ohp.pl

komendant: Beata Snela

formy kształcenia:
SZKOŁA PODSTAWOWA Z KLASAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY:

 • sprzedawca,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • piekarz,
 • kucharz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA/ SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • fryzjer,
 • murarz-tynkarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • lakiernik,
 • elektryk,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • tapicer,
 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,
 • krawiec,
 • magazynier-logistyk,
 • dekarz,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • cukiernik,
 • piekarz

Hufiec Pracy 15-45 w Poznaniu

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211
61-485 Poznań

tel. 61-831-24-60
e-mail: hp-poznan@ohp.pl

komendant: Katarzyna Nowak

formy kształcenia:
SZKOŁA PODSTAWOWA Z KLASAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY:

 • sprzedawca,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • fryzjer,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • tapicer,
 • cukiernik,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • blacharz samochodowy,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk,
 • kucharz,
 • lakiernik,
 • piekarz,
 • krawiec,
 • stolarz

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • sprzedawca,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • fryzjer,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • cukiernik,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • blacharz samochodowy,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk,
 • kucharz,
 • lakiernik,
 • piekarz,
 • stolarz

SZKOLENIE KURSOWE/ RZEMIEŚLNICZA NAUKA ZAWODU

 • sprzedawca,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • fryzjer,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • tapicer,
 • cukiernik,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • blacharz samochodowy,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk,
 • kucharz,
 • lakiernik,
 • piekarz,
 • krawiec,
 • stolarz

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-3 OHP w Szamocinie

 ul. Szkolna 11
64-820 Szamocin

 tel. 67/2849093
e-mail: osiw-szamocin@ohp.pl

kierownik: Grażyna Tirfeld

formy kształcenia:
SZKOŁA PODSTAWOWA Z KLASAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY:

 • ślusarz,
 • stolarz,
 • kucharz,
 • murarz-tynkarz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA/ SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • kucharz,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • murarz-tynkarz
 • elektryk,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • mechanik pojazdów samochodowych

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-4 w Niechanowie

 ul. Parkowa 6
62-220 Niechanowo

 tel. 61-427-21-66
e-mail: osiw-niechanowo@ohp.pl

kierownik: Agnieszka Nowacka

formy kształcenia:
SZKOŁA PODSTAWOWA Z KLASAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY:

 • ogrodnik,
 • kucharz,
 • stolarz,

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA/ SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • kucharz,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • cieśla,
 • tapicer,
 • piekarz,
 • krawiec,
 • fryzjer,
 • lakiernik,
 • elektryk,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • tapicer,
 • mechanik operator pojazdów i maszyn,
 • krawiec,
 • murarz – tynkarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • monter sieci i urządzeń sanitarnych,
 • blacharz samochodowy,
 • sprzedawca,
 • wędliniarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik,

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-5 w Chraplewie

Chraplewo 4
64-316 Kuślin

tel: 61 447 34 55
e-mail: osiw-chraplewo@ohp.pl

kierownik: Agnieszka Piasek
                                                      
formy kształcenia:
SZKOŁA PODSTAWOWA Z KLASAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY

 • ogrodnik,
 • kucharz,
 • koszykarz-plecionkarz,
 • krawiec,
 • stolarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • ogrodnik,
 • kucharz,
 • koszykarz-plecionkarz,
 • krawiec,
 • stolarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter instalacji sanitarnych,
 • blacharz samochodowy,
 • elektryk,
 • fryzjer

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-28 w Próchnowie

Próchnowo 26a
64-830 Margonin

tel. 67-283-58-55
e-mail: osiw-prochnowo@ohp.pl

kierownik: Zbigniew Behrendt

formy kształcenia:
SZKOŁA PODSTAWOWA Z KLASAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY:

 • kucharz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • murarz-tynkarz,
 • ogrodnik,
 • rolnik,
 • stolarz

 SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • dekarz,
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych,
 • monter instalacji sanitarnych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • murarz- tynkarz,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • piekarz,
 • sprzedawca,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • tapicer

 

 

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.