Najsprawniejsi w zawodzie

W części teoretycznej i praktycznej zmierzyli się uczestnicy wielkopolskich eliminacji do ogólnopolskiego konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie” w specjalności kucharz.

Już w marcu młodzież sprawdziła swoją wiedzę teoretyczną rozwiązując w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu test zawierający 35 pytań obejmujący wiadomości właściwe dla kwalifikacji w zawodzie kucharza, przepisy bhp oraz tematykę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Ten etap wyłonił pięć hufców pracy w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Kościanie, Wrześni i Śremie.

Część praktyczna odbyła się 9 kwietnia 2019 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Próchnowie. Zebranych powitał kierownik Zbigniew Behrendt. W skład komisji weszli: szef kuchni w restauracji „Komfort” w Margoninie Hanna Kubacka – przewodnicząca, finalista VII edycji Konkursu MasterChef Mateusz Krojenka, instruktor praktycznej nauki zawodu w OSiW w Próchnowie Bernadeta Jaśkowiak, instruktor praktycznej nauki zawodu w OSiW w Szamocinie Edyta Kurjanowicz oraz Koordynator Zespołu ds. kształcenia i wychowania z WWK OHP w Poznaniu Sławomir Zaprzałka.

  

Zadaniem młodych kucharzy było przygotowanie trzech porcji potraw – zupy kremu z pora, kotleta szwajcarskiego z surówką z kapusty pekińskiej oraz pieczonymi ziemniakami. Komisja w trakcie rywalizacji zwracała uwagę na przygotowanie surowców i półproduktów oraz ich odpowiednie zabezpieczenie, współpracę z partnerem oraz porządek na stanowisku pracy. Następnie uczestnicy prezentowali przygotowane potrawy przed komisją, a uzupełnieniem oceny były odpowiedzi na pytania związane ze sposobem przygotowania potraw.

Tegorocznym zwycięzcą wojewódzkiego etapu został zespół z Hufca Pracy w Śremie – Aleksandra Tomczak i Barbara Błaszczyk. Drugie miejsce zajęli Adrianna Magdziarz i Adam Szczepański z hufca we Wrześni, a trzecie – Weronika Szczecińska i Hubert Stępień z hufca w Kaliszu.

Na zakończenie zabrał głos Wojewódzki Komendant OHP Adam Pękarski, który podziękował wszystkim za przybycie oraz pogratulował zwycięzcom osiągniętych rezultatów. Z kolei zastępca Burmistrza Margonina Łukasz Malczewski zaprosił zwycięzców na Konkurs Kulinarny do Piły. Zwycięski zespół będzie reprezentował Wielkopolską Komendę OHP podczas ogólnopolskiego etapu konkursu, który odbędzie się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Gołdapi w dniach 21-24 maja 2019 r.