Najlepsi młodzi piekarze

W Hufcu Pracy w Jaworznie oraz w piekarni Stanisława Bigaja w Jaworznie-Długoszynie odbył się IX wojewódzki konkurs „Odkrycie Hufcowych Pereł w zawodzie Piekarza”.

I miejsce w kategorii nauka zawodu zajął Andrzej Zjawiony ze Skoczowa.

Celem konkursu było umożliwienie uzdolnionym zawodowo uczestnikom zaprezentowania swoich umiejętności w zawodzie piekarza, stworzenie warunków do wymiany doświadczeń zawodowych i sprawdzenie poziomu zdobytych wiadomości w teorii i praktyce. Przystąpili do niego uczestnicy z pięciu jednostek Śląskiej WK: Siemianowic Śląskich, Jaworzna, Rybnika, Bielska-Białej i Skoczowa. Przyszli piekarze rywalizowali w kategorii: przyuczenie do zawodu i nauka zawodu.

Przedsięwzięcie składało się z części praktycznej zorganizowanej na terenie piekarni, podczas której zawodnicy mieli za zadanie zważyć kęsy ciasta i uformować bułki, oraz części teoretycznej, w ramach której mogli wykazać się m.in. wiedzą z zakresu BHP na stanowisku pracy, umiejętnościami przygotowania surowców do produkcji czy wiadomościami dotyczącymi wyposażenia piekarni.

Wyroby piekarnicze i merytoryczny poziom wiedzy oceniała komisja konkursowa. W kategorii przyuczenie do zawodu zwycięzcą został Michał Posłajko z Rybnika. Natomiast w kategorii nauka zawodu pierwsze miejsce zajął Andrzej Zjawiony ze Skoczowa, na drugim miejscu stanął Radosław Łopata z Bielska-Białej, a na trzecim – Damian Boguszewski z Rybnika.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe wręczone przez komendant Hufca Pracy w Jaworznie Bożenę Banasik.