Świętokrzyskie nagrody

9 stycznia w siedzibie Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach uroczyście podsumowano działania i zaangażowanie pracowników Komendy w roku 2018.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy ŚWK OHP w Kielcach wyróżnieni nagrodą Komendanta Głównego OHP oraz Wojewódzkiego Komendanta OHP. Gościem spotkania był zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski. Wojewódzki Komendant OHP Jacek Sabat podziękował kadrze za wyróżniającą pracę życząc jednocześnie, aby nagrody były motywacją do dalszej pracy. Z kolei zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski podziękował pracownikom za szczególne zaangażowanie w pracę i realizację obowiązków służbowych w wyjątkowym 2018 roku – roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Życzył wszystkim dalszych sukcesów zawodowych i satysfakcji z pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy.

W imieniu wszystkich nagrodzonych podziękowała komendant 13-1 ŚHP w Jędrzejowie Bożena Kucybała.

Tego samego dnia zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski spotkał się również z kadrą Świętokrzyskiej Komendy – zespołami ds. programów europejskich, rynku pracy, kształcenia i wychowania. Odwiedził także Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach, które mieści się w zabytkowym budynku dawnej letniej rezydencji profesora Zenobiusza Klembowskiego. Wolą profesora Klembowskiego było, aby w przyszłości jego willa mogła służyć dzieciom i młodzieży. W roku 2018 r. zorganizowano tam „Plenerowe Targi Edukacji i Pracy OHP” oraz uroczyste zakończenie roku szkoleniowego 2017/2018 Świętokrzyskiej WK.

Ponadto zastępca Komendanta Piotr Modzelewski gościł w 13-7 Hufcu Pracy w Pińczowie. Jednostka zapewnia młodzieży OHP bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w wynajmowanym od Starostwa internacie. Wspólnie z Wojewódzkim Komendantem OHP Jackiem Sabatem oraz komendantem hufca Fryderykiem Wywiałem rozmawiano również o konieczności dalszej poprawy warunków przebywania młodzieży OHP w internacie.