Młodzież zapobiega pożarom

Uczestnicy Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie wzięli udział 10 marca w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Celem przedsięwzięcia było popularyzowanie przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W eliminacjach rywalizowała młodzież w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-VI i VII-VIII szkół podstawowych oraz klas ponadgimnazjalnych. Konkurs składał się z dwóch etapów – części pisemnej i ustnej. Każdy z uczestników musiał najpierw rozwiązać test składający się z 40 pytań. Następnie odpowiadano na kolejne pięć pytań – w tym jedno dotyczące zastosowania sprzętu gaśniczego.

Po podsumowaniu punktów okazało się, że jeden z reprezentantów Centrum – Jakub Syguła zajął trzecie miejsce w swojej grupie wiekowej.

Organizatorami turnieju byli: Urząd Miasta i Gminy Stryków, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Strykowie i Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnych w Koźlu.