Minister Elżbieta Rafalska spotkała się z kadrą kierowniczą OHP

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Sekretarz Stanu Stanisław Szwed spotkali się 30 marca z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem, jego zastępcami Renatą Wicha i Wojciechem Szewczykiem, a także Wojewódzkimi Komendantami OHP. W spotkaniu, które odbywa się corocznie po podsumowaniu ubiegłorocznej działalności i ocenie jednostek OHP, wzięła również udział dyrektor Biura Minister Grażyna Ożarek.

Rozmawiano na temat zmian zachodzących na rynku pracy i oświacie oraz formach pomocy i wsparcia dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wojewódzcy Komendanci przedstawili kolejno prezentacje multimedialne dotyczące realizacji zadań i propozycji rozwoju OHP.

Na zakończenie spotkania złożono życzenia z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych oraz wręczono stroiki wykonane przez uczestników OHP z województwa świętokrzyskiego podczas zajęć plastycznych.