Międzypokoleniowe spotkanie

Do 28 września w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie trwała międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach projektu „Polska i Ukraina – międzypokoleniowe spotkania z historią”.

Oprócz wychowanków OHP w wymianie brali także udział uczniowie ze Szkoły Ogólnokształcącej I-III stopnia z ukraińskiego Skole. Głównym tematem było odkrywanie wspólnej historii i dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy.

Poprzez spotkania i wywiady z historykami, wyjazdy edukacyjne do Krakowa i Zalipia oraz spacery po Tarnowie uczestnicy pogłębiali wiedzę o wspólnej historii krajów, poznali dziedzictwo kulturowe i historyczne. Realizowane były także warsztaty dziennikarskie, podczas których młodzi ludzie nagrywali krótkie filmiki, tworzyli reportaże, prowadzili wywiady.

Podczas wszystkich działań młodzież integrowała się, poznawała swoje języki, przełamywała bariery kulturowe i stereotypy.

Projekt był dofinansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży z dotacji MEN.