Międzynarodowa mobilność

W ramach projektu „Praktyki zagraniczne – pierwszy krok w zawodowej Europie” dofinansowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ 15 uczestników kaliskiego hufca (Wielkopolska WK) odbywa miesięczne praktyki w Niemczech.

Celem projektu jest rozszerzenie współpracy międzynarodowej w kształceniu zawodowym, podniesienie jakości edukacyjnej poprzez innowacyjne formy nauczania, wykorzystanie dobrych praktyk na poziomie europejskim dzięki narzędziom typu Europass – Mobility, podniesienie kwalifikacji i świadomości zawodowej uczestników oraz zachęcenie do nauki języków obcych.

Uczestnicy stażu zatrzymali się w miejscowości Eberswalde w internacie Stowarzyszenia Edukacji Bildungseinrichtung Buckow e.V., które jest głównym partnerem Wielkopolskiej WK przy realizacji tego przedsięwzięcia. Instytucja ta posiada bardzo dobrą bazę szkoleniowo-dydaktyczną, wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, obiekty sportowe oraz sprzęt rekreacyjny.

W dni powszednie młodzi praktykanci doskonalą praktyczne umiejętności w niemieckich zakładach pracy w zawodach, w których się kształcą. W czasie wolnym zaś uczestniczą w spotkaniach integracyjnych lub samodzielnie poruszają się po okolicy: dokonują bieżących zakupów, korzystają z miejsc rekreacyjnych – baseny, korty, boiska. Na początku pobytu zostali objęci dziesięciogodzinnymi zajęciami z języka niemieckiego, co znacznie ułatwiło im codzienną komunikację.

Zorganizowano też wycieczkę do Berlina, gdzie młodzież miała okazję zwiedzić m. in.: Bramę Brandenburską, Bundestag, muzeum Pomnik Muru Berlińskiego, Charlottenburg Palace, Schloss Pfaueninsel. W planach jest jeszcze wizyta w Muzeum Techniki, Spectrum oraz wyjazd do Brand na Tropical Islands.

Staż zakończy się 22 lutego, a kolejne dwie grupy przyjadą do Eberswalde w kwietniu.