„Mam w sobie to coś”

W ramach projektu „Przełamać bariery” realizowanego z inicjatywy Europejskiego Korpusu Solidarności w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich (Dolnośląska WK) odbyły się 2 października warsztaty „Mam w sobie to coś”.

Celem projektu jest zmiana świadomości społeczności lokalnej w zakresie tolerancji, wyrozumiałości, a także wrażliwości na potrzeby innych.Podczas spotkania uczestnicy prezentowali swoje przemyślenia, czym jest dla nich empatia, na czym polega praca z osobami starszymi lub niepełnosprawnymi.

Wspólnie zastanawiano się, czy niesienie pomocy innym daje osobistą satysfakcję oraz jaki ma wpływ na rozwój osobowości młodego człowieka.

Następnie wychowankowie opowiadali o swoich mocnych stronach, dobrych uczynkach, z których są dumni oraz o tym, jak postrzegają siebie w internacie, szkole i na praktykach.

Podsumowując spotkanie, jeden z uczestników powiedział: „Realizując projekt, chcemy pokazać, że mamy w sobie dużo chęci do działania i potrafimy zrobić wiele dobrego dla lokalnej społeczności”.