Magia pomagania

Kontynuując działalność uczestników wychowawcy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach (Świętokrzyska WK) włączyli się 16 czerwca br. w akcję zbierania nakrętek w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Recyklingu.

Zbiórki zostały zainicjowane już w 2008 roku przez absolwentkę jednostki Ilonę Mierzejewską, która przyniosła plakaty, przygotowała pudełko i monitorowała zbiórkę na wózek dla niepełnosprawnego chłopca. Inicjatywa zakończyła się sukcesem, co zachęciło młodzież do kontynuowania „Zakręconej Akcji”. Potrzebujących przecież jest wielu.

Po odejściu Ilony z Ośrodka opiekę nad akcją objęła Rada Młodzieży. Z czasem działalność w wolontariacie przybrała różne formy: udział w WOŚP, Świąteczne Zbiórki Żywności, usługi fryzjerskie dla pensjonariuszy DPS, obsługa Olimpiady Niepełnosprawnych. Ze względu na panującą sytuację i ograniczony kontakt z uczestnikami kadra, w imieniu młodzieży, włączyła się w akcję zbierania nakrętek dla małej Lilianki, córeczki jednej z uczennic, a także chłopca chorego na porażenie mózgowe.

Młodzież zawsze chętnie angażuje się w działania wolontariatu, ponieważ pomaganie innym jest dla niej bardzo ważne i daje dużo satysfakcji, buduje relacje międzyludzkie, uczy zaufania, dzielenia się z innymi i zrozumienia dla słabości drugiego człowieka.