Legiony to…

Uroczystą galą finałową z udziałem zastępcy Komendanta Głównego OHP Renaty Wicha zakończył się 8 listopada w Lublinie II Ogólnopolski Konkurs Historyczny OHP „Śladami Legionów Polskich”.

Laureaci konkursu odebrali dyplomy i cenne nagrody, a wszyscy obecni na uroczystości – organizatorzy, partnerzy, patroni, fundatorzy nagród, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz sympatycy Ochotniczych Hufców Pracy mieli okazję zapoznać się z inicjatywą OHP służącą upamiętnieniu Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego oraz świętowaniu odzyskania przez Polskę niepodległości. Galę konkursu połączono z wystawą nagrodzonych prac, prezentowaną w holu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego od 6 do 10 listopada.

   

Okolicznościowe listy z okazji gali nadesłali: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Poseł na Sejm RP Krzysztof Michałkiewicz. Prezydent Lublina Krzystof Żuk przyznał Lubelskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP Medal 700-lecia Miasta Lublina „W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina”.

Wśród gości przybyłych na uroczystość, oprócz laureatów i ich opiekunów, byli m.in.: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego – Tedusz Sławecki, asystent posła Krzysztofa Michałkiewicza – Michał Sieczka, prezes Fabryki Cukierków „Pszczółka” Aleksander Batorski, dyrektor Pionu Kapitału Ludzkiego Poczty Polskiej w Lublinie Marek Krakowski, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie Marcin Krzysztofik, prezes Związku Gmin Lubelszczyzny wójt Hrubieszowa Jan Mołodecki, Joanna Kaznowska z Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie, Piotr Szubartowski z Fundacji Lux Poloniae, przedstawiciel prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka – Zdzisław Niedbała, przedstawiciele Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Kraśniku i kombatantów. Na gali byli także obecni Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, jego zastępca Marek Drączkowski, pracownicy Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i młodzież z podległych jednostek wychowawczych.

Pani Komendant Renata Wicha pogratulowała zaangażowania i pasji wszystkim uczestnikom Ochotniczych Hufców Pracy biorącym udział w konkursie, wychowawcom oraz całej kadrze OHP organizującej przedsięwzięcie. Komendant podkreśliła również, że: W dziejach Rzeczypospolitej Legionom Polskim początek dała Pierwsza Kompania Kadrowa sformowana 3 sierpnia 1914 r. w Krakowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Ta postać zajmuje szczególne miejsce w historii i dla wielu pokoleń Polaków pozostaje symbolem patriotyzmu oraz walki o niepodległą i suwerenną Ojczyznę. Dziś możemy oddać hołd tym bohaterskim czynom swoją postawą oraz poczuciem świadomości pamięci historycznej i tożsamości jedności narodowej.

   

Galę finałową uświetniły występy artystyczne uczestników OHP z Lublina i Chełma, którzy zaprezentowali utwory „Pierwsza brygada”, „Synkowie moi”, „Rozkwitały pąki białych róż” i „Wojenko, wojenko”.

Konkurs odbywał się od 6 września do 18 października tego roku na poziomach lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Na jego etap ogólnopolski napłynęło blisko 300 prac przygotowanych przez uczestników Ochotniczych Hufców Pracy z całej Polski. Tematyka prac dotyczyła Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego oraz ich walki o odzyskanie niepodległości w latach 1914-1918. Prace były przygotowane w trzech kategoriach: fotograficznej, graficznej i plastycznej (były to m.in. zdjęcia, albumy, mapy, kalendarze, projekty nadruków na koszulki i torby, plakaty, obrazy, rysunki, odlewy z gipsu, hafty, naszywki, makieta przemarszu, gry planszowe). Po ocenie prac przez profesjonalną komisję w składzie: historyk prof. Jan Konefał, Grzegorz Sztal ze Stowarzyszenia Dawnej Broni i Barwy oraz historyk sztuki Dorota Jurkowska, 15 uczestnikom OHP przyznano nagrody, 11 uczestnikom OHP – wyróżnienia. Laureaci przyjechali do Lublina z jednostek OHP w Łodzi, Szczawnicy Jabłonki, Niechanowa, Iwonicza, Kęt, Mysłakowic, Koła, Piotrkowa Trybunalskiego, Chraplewa, Tarnowa, Inowrocławia i Dobieszkowa.

Dzień wcześniej, 7 listopada, dla laureatów i ich opiekunów zorganizowano wycieczką lubelskim szlakiem niepodległościowym połączoną z grą miejską na terenie Lublina. Każdy z uczestników na zakończenie otrzymał pamiątkową kartę ze znaczkiem pocztowym wydanym z okazji 100. rocznicy wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej z Krakowa. Wieczorem Wojewódzki Komendant OHP i wychowawca Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie przeprowadzili dla laureatów konkursu prelekcję na temat walk legionowych oraz Józefa Piłsudskiego.

Ideą konkursu było propagowanie i pogłębianie wśród uczestników Ochotniczych Hufców Pracy z całej Polski wiedzy historycznej o naszej ojczyźnie, jej bohaterach, dziedzictwie kulturowym, kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia świadomości, tożsamości i jedności narodowej, a także rozwijanie zdolności artystycznych i plastycznych. Poprzez realizację przedsięwzięcia organizatorzy chcieli przybliżyć młodzieży historię walki niepodległościowej i upowszechnić wiedzę o wydarzeniach związanych z Legionami Polskimi. Konkurs przeprowadzono także dla upamiętnienia 100. rocznicy największego boju Legionów Polskich pod Kostiuchnówką (1917 r.) i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (1918 r).

Organizatorami konkursu były Komenda Główna OHP i Lubelska Wojewódzka Komenda OHP. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Poseł na Sejm RP Krzysztof Michałkiewicz, Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosław Piotrowski, Senator RP Stanisław Gogacz i Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek. Patronat medialny nad konkursem objęły redakcje: TVP 3 Lublin i Polskiego Radia Lublin.

Nagrody dla młodzieży ufundowała Komenda Główna OHP oraz partnerzy w organizacji konkursu: Fabryka Cukierków Pszczółka, Lubelski Oddział IPN, Poseł na Sejm RP Krzysztof Michałkiewicz, Fundacja Niepodległości, Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie i Fundacja Lux Poloniae.

 

List Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani Elżbiety Rafalskiej

Szanowny Panie Komendancie,

dzieje Legionów Polskich to jedna z najpiękniejszych kart naszej historii, wciąż żywa w słynnych pieśniach legionowych, dobrze znanych również młodemu pokoleniu.

Atrakcyjny temat konkursu, harmonizujący z naturalną potrzebą młodzieży do brania udziału w radosnym współzawodnictwie i wykazywania się zdolnościami, bez wątpienia skutecznie wpłynie na kształtowanie ich patriotycznych postaw i poczucia tożsamości narodowej.

Legiony Polskie to nie tylko budująca historia heroicznej walki o niepodległość i galeria wielkich postaci polityki, żołnierzy i ludzi, którzy skutecznie wywalczyli dla Polski niepodległość. To również ponadczasowa nauka o przyrodzonych cnotach naszego Nawdu – o sile charakteru, odwadze i głębokiej Wierze, która pozwoliła naszym przodkom przez ponad sto lat niewoli zachować niezłomnego ducha patriotycznego, a następnie ciężką pracą i poświęceniem w niedługim czasie po odzyskaniu wolności, zbudować wzorowo funkcjonującą II Rzeczpospolitą.

Dziękując za zaproszenie, gratuluję uczestnikom konkursu, zarówno laureatom jak i wszystkim autorom nadesłanych prac. Komendzie Głównej oraz Lubelskiej Komendzie OHP składam wyrazy uznania za ich wkład włożony w propagowanie wiedzy historycznej wśród młodzieży Ochotniczych Hufoów Pracy.

Wszystkim wychowawcom, instruktorom oraz wychowankom Ochotniczych Hufców Pracy życzę zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Łączę wyrazy szacunku
Elżbieta Rafalska

 

List Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Krzysztofa Michałkiewicza

Szanowny Panie Komendancie! Szanowni Państwo!

(…) Już w przyszłym roku obchodzić będziemy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Kluczową rolę w tym dziele odegrały Legiony Polskie utworzone w 1914 roku. Jako Naród mamy obowiązek pamiętać, edukować i utrwalać wiedzę bohaterstwie i osiągnięciach naszych wybitnych rodaków. Nie przetrwalibyśmy, gdyby nie najważniejsze wartości kultywowane przez naszych przodków, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nasza kultura i tożsamość narodowa oparta jest na solidnym fundamencie wartości chrześcijańskich, co w przeszłości pozwoliło naszemu Narodowi przetrwać najtrudniejsze momenty historii. Dzięki temu możemy dziś z nadzieją patrzeć w przyszłość, budować lepsze społeczeństwo, być gotowym do dalszych poświęceń dla dobra kraju. Troska o dobro wspólne – Polskę – jest i zawsze będzie naszym wspólnym, zbiorowym obowiązkiem.

Mówiąc o odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, nie sposób nie wymienić nazwiska niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków, Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego. W bieżącym roku, dokładnie w dniu 5 grudnia przypada 150. rocznica jego urodzin. W uznaniu wielkich zasług Marszałka dla Naszego Państwa i Narodu i w związku z przypadającym w przyszłym roku 1 OO-leciem odzyskania niepodległości, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pamiętając o tym wielkim dziedzictwie pracujmy jak najlepiej dla Ojczyzny, dla jej przyszłych pokoleń – tak, aby zawsze podtrzymywać i rozwijać to Wielkie Dzieło twórców naszej niepodległości.

Cześć i chwała Bohaterom Polskiej Niepodległości!
Krzysztof Michałkiewicz

 

List Marszałka Województwa Lubelskiego pana Sławomira Sosnowskiego

Szanowny Panie,

serdecznie dziękuję za zaproszenie na rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego OHP „Śladami Legionów Polskich”. Wyrazy uznania i gratulacje przekazuję Organizatorom. Dziękuję Państwu za promowanie uzdolnionych plastycznie uczniów i wspieranie ich rozwoju. Ogromnie się cieszę, że zachęcają Państwo młodzież do aktywności twórczej, a poprzez tematykę konkursu – propagują patriotyzm i kształtują poczucie narodowej tożsamości.

Pozdrawiam przybyłych Gości, zaś szczególnie ciepłe słowa kieruję do laureatów oraz uczestników konkursu na najlepszą pracę plastyczną inspirowaną tematyką związaną z Legionami Polskimi. Gratuluję Wam zdolności plastycznych, wrażliwości na piękno, a przede wszystkim pasji, bo to ona inspiruje nas do działania. Wierzę, że będziecie kontynuować zarówno poznawanie historii, jak również rozwijanie talentów plastycznych. Życzę Wam odwagi do podejmowania kolejnych, nie tylko plastycznych wyzwań, wielu sukcesów artystycznych i edukacyjnych oraz wszelkiej pomyślności.

Organizatorom jeszcze raz gratuluję i życzę realizacji kolejnych wartościowych przedsięwzięć wspierających wszechstronny rozwój młodych ludzi.

Z wyrazami szacunku
Sławomir Sosnowski