Kursy zawodowe w Częstochowie

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie realizuje projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Jednym z kursów realizowanych w ramach programu jest szkolenie w zawodzie spawacza MAG w którym udział biorą cztery osoby. Zajęcia obejmują 150 godzin zajęć w formie teoretycznej i praktycznej. Za udział w kursie jego uczestnicy otrzymają stypendium.

Kurs zakończy się egzaminem państwowym, który nadaje certyfikat oraz książeczkę spawacza, umożliwiającą wykonywanie tego zawodu na terenie całej Unii Europejskiej. Kolejną formą wsparcia w projekcie będą trzymiesięczne staże zawodowe w wybranym przez siebie zakładzie pracy.

 

W ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie realizuje także kursy w zawodach asystenta ds. księgowości i magazyniera/sprzedawcy z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej oraz wózka widłowego.

Część uczestników projektu po zakończeniu tego etapu, będzie się również szkolić w ramach kursu komputerowego ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), a część osób podejmie od siódmego sierpnia staże zawodowe w zakładzie pracy.