Kulturowo zainspirowani

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończyła się 12 października trójstronna międzynarodowa wymiana młodzieży pn. „Kulturowo zainspirowani” zorganizowana w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, w której uczestniczyło 37 uczestników wraz z opiekunami z Polski, Niemiec i Białorusi.

Celem projektu było poznanie innych tradycji, języka, obyczajów, budowanie dialogu międzykulturowego, pokazanie podobieństw i odmienności kulturowych, motywowanie do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w działaniach społecznych oraz integracja młodzieży z różnych krajów.

W Roskoszy uczestnicy projektu przeprowadzili gry i zabawy integracyjne, poznawali podstawowe pojęcia i zwroty w języku polskim, niemieckim i białoruskim, prezentowali dziedzictwo kulturowe swoich krajów oraz brali udział w animacjach sportowo-rekreacyjnych. Wieczorami przedstawiciele każdego kraju organizowali wieczorek międzykulturowy, podczas którego prezentowano kulturę, historię i geografię, a także stroje, zabawy narodowe oraz kulinarne specjały ze swojego państwa.

Wiele czasu, zaangażowania i kreatywności wymagały przygotowania do międzykulturowych warsztatów, podczas których młodzież opracowywała scenariusz, tworzyła rekwizyty i dekoracje stoisk swoich krajów, ćwiczyła konferansjerkę, tańce i piosenki oraz przygotowywała gry i zabawy narodowe dla dzieci.

Młodzież odbyła także wycieczkę do Warszawy, gdzie poznała historię miasta i zwiedziła Stare Miasto, pomnik warszawskiej Syrenki, Grób Nieznanego Żołnierza, Zamek Królewski a także odwiedziła Centrum Nauki Kopernik i podziwiała panoramę stolicy z ostatniego piętra Pałacu Kultury i Nauki.

Przedostatniego dnia wymiany uczestnicy przygotowali dla dzieci ze społeczności lokalnej warsztaty międzykulturowe, podczas których wspólnie śpiewano w trzech językach dziecięce piosenki, odtańczono „Polkę białoruską” i belgijkę. Następnie przy dźwiękach znanej piosenki „Jedzie pociąg z daleka”, ruszył pociąg, który zabrał dzieci w niezwykłą podróż do Niemiec, Białorusi i Polski. Pociąg zatrzymywał się na stacjach, które były stoiskami krajów, przy których uczestnicy zabawy poznawali kulturę, tradycje, symbole narodowe, położenie geograficzne i podstawowe zwroty.

W drugiej części spotkania dzieci poznawały typowe dla danych krajów gry i zabawy, uczestniczyły w animacjach językowych, a przy polskim stoisku dekorowały pierniczki i uczyły się tkać na małych krosnach. Warsztaty międzykulturowe zakończyły się słodkim poczęstunkiem.

Na uroczystej kolacji pożegnalnej dyrektor ECKiW OHP Karol Sudewicz wręczył młodzieży certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

« 2 z 2 »