Kuchnia talentów

Hufiec Pracy w Gorlicach (Małopolska WK) rozpoczął 24 lutego realizację działań z zakresu wymiany młodzieży w projekcie „Kuchnia Talentów” (programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna).

Celem projektu jest rozwój umiejętności kulinarnych młodzieży, pogłębienie wiedzy na temat tradycyjnych, regionalnych potraw i zwyczajów oraz zachęcenie młodych kucharzy do propagowania różnorodności kuchni narodowej, w tym wprowadzenia dań kuchni innych narodowości do codziennego menu.

Do miejscowości Wysowa przybyło 28 uczestników i pięciu opiekunów z Czech, Rosji, Ukrainy i Polski. Po zakwaterowaniu i przywitaniu omówiono regulamin oraz harmonogram projektu.

Młodzież sporządziła kontrakt oraz krótki słownik podstawowych zwrotów potrzebnych do komunikacji w trakcie trwania wymiany. Przedstawiono także formę codziennej ewaluacji działań przeprowadzonych danego dnia. Następnie rozpoczęły się gry i zabawy integracyjne, mające na celu zapoznanie się uczestników.

W programie przewidziano również warsztaty kulinarne o różnej tematyce, w które aktywnie włączy się młodzież, dzieląc się z zagranicznymi rówieśnikami kulinarnymi umiejętnościami.