Kształcili się w zawodach deficytowych

W tarnowskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP (Małopolska WK) podsumowano 21 stycznia projekt „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Przedsięwzięcie ukończyło dziesięć osób w wieku 18-21 lat, w tym czterech absolwentów OHP – młodzież nieucząca się, nieszkoląca i bierna zawodowo.

Celem projektu było umożliwienie młodym ludziom startu zawodowego, zachęcenie do podjęcia zatrudnienia i usamodzielnienia się oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i uzyskanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

W trakcie projektu młodzież skorzystała z następujących form wsparcia: zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, zajęcia indywidualne z pośrednikiem pracy, warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty, kursy i staże zawodowe, kurs językowy oraz kurs prawa jazdy kat. B.

W jednostce zrealizowano łącznie osiem kursów w zawodach deficytowych na rynku pracy: spawacz, fryzjer, sprzedawca/magazynier z obsługą kasy fiskalnej, programów do fakturowania i wózka jezdniowego, kierowca kat. C z kwalifikacją na przewóz rzeczy, projektant stron internetowych, opiekunka dziecięca, operator koparko-ładowarki, cukiernik.

Po ukończeniu kursów teoretycznych uczestnicy odbyli staże zawodowe, podczas których zdobyli doświadczenie oraz umiejętności praktyczne. Uczestnictwo w projekcie zostało potwierdzone stosownym certyfikatem.

Projekt zrealizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.